Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Energibalans i en RFP fusionsreaktor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den så kallade reverserade fält-pinchen (RFP:n) är ett av de viktigaste alternativen till tokamaken som en framtida fusionsreaktor. Ett antal reaktorstudier har också gjorts, där det konstaterats att RFP:n bl.a. torde kunna göras mer kompakt och därmed mer ekonomisk.
Senare års forskningsresultat visar emellertid att den ohmska upphettningen måste kompletteras med extern uppvärmning samt att ytterligare strömmar måste drivas i plasma för att förhindra utvecklandet av instabiliteter. Energin till dessa mekanismer måste komma från reaktorn själv och påverkar därmed reaktorns energibalans och i slutänden dess konstruktion och kostnad.
Examensarbetet består i att göra en enklare systemstudie av RFP:n med ovannämnda mekanismer inkluderade. Speciellt skall reaktorstorlek och resulterande energipris beräknas som funktion av plasmats ström och beta-värde. Datorhjälpmedel som Matlab, Mathcad etc. kan gärna användas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.