Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-21

Transaktionshantering i Enterprise Java Beans

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Enterprise JavaBeans är en standard från Sun. Den är en påbyggnad på Java för att bygga serverbaserade bönor som implementerar affärslogik. Karakteristiskt för en böna är att den har ett väl definierat gränssnitt och den enda möjligheten att komma i kontakt med bönan är via detta gränssnitt.
I Enterprise JavaBeans tillhandahåller servern mycket av den grundläggande funktionaliteten som transaktionshantering, databasåtkomst och behörighetshantering. Sun hoppas att Enterprise JavaBeans ska bli en lika dominerande standard för applikationsservrar som SQL är för databashanteringssystem.
Enterprise Java Beans har inbyggt stöd för transaktioner och en transaktion kan startas automatiskt enligt vissa regler
då en böna anropas. En böna kan hantera alla transaktioner själv. Vidare kan transaktioner startas av den anropande klienten.
Enligt standarden Enterprise JavaBeans finns det beroende på konfigurationen i varje böna en metod som antingen sparar bönans information i databasen eller meddelar om den behöver sparas. Standardbeteendet hos de flesta applikationsservrar är att bönans information sparas efter varje metodanrop, oavsett om bönans information har blivit uppdaterad eller inte. Detta innebär att informationen i de flesta fall sparas i onödan.

Uppgiften i examensarbetet är att studera hur den befintliga transaktionshanteringen i Enterprise JavaBeans fungerar och vad den har för fördelar och brister. Med utgångspunkt från detta studeras hur man, i en böna eller från en klient, kan hantera transaktionerna själv. Slutligen studeras också hur bönorna ska byggas för att informationen inte ska sparas fler gånger än nödvändigt. Resultatet av arbetet ska vara modeller och riktlinjer för hur man konfigurerar och implementerar transaktionshanteringen i små och stora system (de bör kunna hanteras på samma sätt). Modellen ska även innefatta hur man gör får att informationen inte ska sparas mer än nödvändigt.
Vi ser gärna att WebLogic server används som testplattform för Enterprise JavaBeans men det är inget krav.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.