Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-21

Kryptering i WebLogic server

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
WebLogic server är en applikationsserver som används för att klienter ska kunna köra programkod på en server. WebLogic kan också användas som webbserver med både statiska och dynamiska sidor. Den kan därför med fördel användas för webbaserade applikationer. Kommunikationen mellan klienten och WebLogic kan ske på många olika sätt med många olika protokoll. De intressantaste protokollen är HTTP och T3 samt motsvarande krypterade protokoll HTTPS och T3S. Protokollen T3 och T3S är specifika för WebLogic medan HTTP och HTTPS är tandardiserade.

Uppgiften i uppsatsen är att beskriva hur de krypterade protokollen HTTPS och T3S används och vilken information de krypterar. Det är inget krav att praktiska tester utförs, men vi ser gärna att några tester görs. Resultatet av arbetet ska vara modeller och riktlinjer för hur man får WebLogic och dess klienter att prata krypterat med varandra.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.