Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-25

Växtrötter som alvluckrare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Är det möjligt att förbättra markens struktur genom att använda växter med speciellt kraftiga rötter? Frågan undersöks i ett projekt där man jämför olika växters förmåga att förbättra markens genomsläpplighet, både i fält och på laboratorium. Möjlighet finns att göra examensarbete inom detta projekt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.