Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-02

Högproduktiv MAG-svetsning med dubbeltråd - en processutvärdering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektarbetet: Exjobbet kan ges flera olika vinklingar i form av
utvärdering av olika lösningar på inställning av processen, praktisk
utvärdering av metod och svetsade förband, mm.
Tillvägagångsätt: Såväl en teoretisk studie som praktiska försök och metallurgiska studier. Slutlig målformulering utförs tillsammans med ex-jobbaren för att beakta eventuella specialintressen samt läget i de aktuella forskningsprojekten.
Institutet för Metallforskning, IM, utvecklar och förbättrar material och processer för materialframställning samt studerar nya materials uppträdande i verkstadsteknisk tillverkning och i mekaniska konstruktioner.
Institutet är ett av Nordens ledande industriforskningsinstitut med ca 100 anställda. Flertalet av de anställda är civilingenjörer varav en tredjedel har genomgått forskarutbildning och avlagt lic- eller doktorsexamen. Forskning och utvecklingsarbete sker i ett nära samarbete med svenska och internationella företag inom stål-, metall-, elektronik-, verkstads- och kraftindustrin.
Fogningscentrum är en nystartad enhet inom Institutet för Metallforskning. Verksamheten bedrivs uteslutande i projektform genom målstyrd forskning i samarbete med ledande svenska industriföretag. Det praktiska forskningsarbetet sker delvis ute på företag i samarbete med Fogningscentrums forskare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.