Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-26

Användning av DNA markörer i förädlingsyfte hos tall och gran

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Med hjälp av DNA-teknik kan man idag framställa obegränsat antal DNA-markörer för genkartering. Dessa markörer kan användas för att identifiera gener som påverkar värdefulla egenskaper hos barrträd. Med ett genkarteringsprogram görs beräkningar av den mest sannolika ordningen för DNA-markörerna på genkartan och loci som påverkar de studerade egenskaperna (QTL). DNA-markörer som är nära kopplade till värdefulla egenskaper kan användas vid screening för egenskapen ifråga. En genkarta över barrträdens viktigaste egenskaper kan underlätta förädlingsverksamheten betydligt i framtiden. Vår avsikt är att bekräfta DNA markörernas associationer till egenskaper lik frost härdighet och tillväxt hos tall och tillväxt och vedkvalitativaegenskaper hos gran.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.