Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-26

Förökning av barrträd via somatisk embryogenes

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Somatisk embryogenes innebär utveckling av embryon från somatiska celler. Utvecklingen följer samma mönster som när den befruktade äggcellen utvecklas till ett fröembryo. Vi utnyttjar processen för att studera hur embryoutvecklingen regleras hos barrträd. Metoden utnyttjas även för att föröka barrträd vegetativt. Vi har isolerat ett antal gener vilka uttrycks specifikt under olika stadier av embryots utveckling. Struktur och funktion av dessa gener kommer att studeras i olika examensarbeten. För att en planta som framställts i provrör skall kunna växa i kruka krävs att plantan kan fotosyntetisera. Inom ramen för ett tänkt examensarbetet skall analyser utföras för att bestämma vid vilken tidpunkt under utvecklingen som somatiska embryoplantor börjar att växa autotroft. Studenten kommer att lära sig att föröka barrträd via somatisk embryogenes.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.