Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-13

Integrera och utveckla databas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
AB Dala Cement tillverkar och levererar betongelement till den svenska och norska marknaden. Produktionen består i huvudsak av egna patenterade produkter för väggar och bjälklag och inriktas på småhus och flerbostadshus.

Examensarbetet består av att integrera och utveckla befintlig databas med andra system inom företaget. Det innebär bl a kommunikation mellan olika program i nätverket som t ex CAD-program, administrativt program, produktionsövervakningsprogram mm. Ändring av befintligt produktionsövervakningsprogram (skrivet i C). Vi använder i dag Access - AutoCad - IntelliCad - samt specifika C-program för övervakning. I nätverket finns NT-server, clienter med allt ifrån Dos/Win 3.11 till Win 98.
Kunskap om databasprogrammering och olika typer av filöverföringssätt. Kunskap om C-programmering (i någon form). Ev Visual Basic.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.