Sökning: ",,,,,,,,,,,,,,,,enkäter"

Hittade 64 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ,,,,,,,,,,,,,,,,enkäter.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-21Validering av en ny metod för att mäta fysisk aktivitet (Masteruppsats, 30-40 veckor) (inaktivt)
2011-12-20Ökad konsumentmakt på elmarknaden (inaktivt)
2011-12-08Loggning av mobiltelefonanvändning i hemmet (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-01-26Europeiska flyktingfonden - sammanställning av utvärderingar (inaktivt)
2010-12-22Vilka hinder finns för att åka kollektivt? (inaktivt)
2010-11-22Vidareutveckling av Access 2010 databas (inaktivt)
2010-11-05Molnbaserat planeringssystem (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-06-21Vad gör vi om vi blir matförgiftade? (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-07-30Kartlägga och analysera mångfald-, genus- och jämställdsarbetet i stadsdelen Majorna utifrån ett brukarperspektiv (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-12-19Företagens Internetanvändning (inaktivt)
2008-11-04Fördjupning i MIO-modellen (Marknad-Interaktion-Organisation) (inaktivt)
2008-06-16Attityder till entreprenörskap och företagande i skolan (inaktivt)
2008-02-07Utvärdering av arbetstidssystem (inaktivt)
2007-11-20Kartläggning av dagens insamlingssystem för matavfall (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-10-04Genomlysning av Antikverksamhet - från bankpalats till småföretagarcentrum (inaktivt)
2007-09-21Bygdeutveckling med lanthandeln i fokus (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-05-21Positiva biverkningar (aw) (inaktivt)
2007-05-15Utvärdering av ny modell för medarbetarsamtal (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-07Marknadsundersökning av handeln i Forshaga (inaktivt)
2007-02-14Utredning kring omfattningen av fossilvärmda fastigheter liksom fastigheter med vattenburen el respektive direktverkande el i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2006-12-20Kartläggning av transporter och färdsätt i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2006-12-19Kundorientering och tjänsteutveckling i Vägverket (inaktivt)
2006-12-19Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2006-08-22Förstudie angående samordnad varudistribution till Örebro innerstad (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-02-24Marknadsanalys av Sveriges äldsta konsttidskrift (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-09-14VSV Frakt AB - prissättning och anpassnign av resurser för transporter till och från Norge. (inaktivt)
2005-05-04Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-01-31Allmänhetens kunskaper om och upplevelser av Västerås Konserthus - Marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-05-03Hur tar kommunen tillvara på de utvärderingar som görs? (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-02-17Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet. (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.