Sökning: "Åtgärd"

Hittade 30 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Åtgärd.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-28Musselodling som åtgärd mot övergödning (inaktivt)
2011-01-18iPHONE som sensor för vägytemätning (utveckling av en app för ojämnhetsmätning av väg) (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2009-11-24Utveckling av egenkontroll markberedning till beslutunderlag förbättringsarbete (inaktivt)
2009-11-23Praktisk tillämpning av fyrstegsprincipen i Vägverkets planering (inaktivt)
2009-11-17Mätning av armeringskorrosion med så kallad ”RapiCor” (inaktivt)
2009-11-17Ställer Länsstyrelsen rätt krav på Vägverket för den tekniska beskrivningen som ska upprättas vid samråd av miljöbalken 12:6? (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Förvärmning av fibermattor med ång/luft-blandning, effekt på densitetsprofil efter pressning (inaktivt)
2008-01-17Analys av läge och förslag till åtgärd av idag befintlig vågbrytare/Brygga till båtklubb i utsatt läge/Björkvik - Ingarö (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-09-25Hur påverkas vedsvampsuccession på eklågor av gallring i lövskog? (inaktivt)
2007-08-16Analys och effektivisering av de tekniska installationerna i en livsmedelsbutik (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-08-13Metod för framtagning av godstidsvärde (inaktivt)
2007-08-11Produktivitetsmått i en myndighet (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2006-10-26Makulaturhantering på NAtryck AB (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2004-06-07Projektutvärdering (Ljusdal 25) (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2003-02-03Studie av förändrade beteenden till följd av mitträcke. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.