Sökning: "år 6 elever"

Hittade 42 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet år 6 elever.


Inkom Exjobbsförslag
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsuppföljning av internationella projekt i förskola och skola (inaktivt)
2010-12-08Trafisäkerhet bland ungdomar, ger det effekt (inaktivt)
2010-02-26Inomhusklimat i skolor (inaktivt)
2009-12-11Utvärdering av jämställdhetsarbete (inaktivt)
2009-07-03Hur kan vi utveckla det pedagogiska upplägget vid Fastighetsakademin? (inaktivt)
2009-02-13SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2008-11-11IUP i vardagen (inaktivt)
2008-05-30Paradigmskifte! (inaktivt)
2007-08-28Har Universeum någon inverkan på de besökande skolbarnens fortsatta studier och yrkesverksamhet? (inaktivt)
2007-08-17Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-08-14Logistikutredning/processkartläggning på utbildningsföretag (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-05-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-03-28Besökarundersökning – före och efter (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-01-31Inflytande - vilket inflytande kan och vill elever och vårdnadshavare ha i år 4-9 (inaktivt)
2006-11-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2006-09-21Möjligheternas skola - kartläggning av psykosocial arbetsmiljö (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-08-22Utvärdering av utlandspraktik (Ljusdal 57) (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-10-27SALDOSYSTEM Dubbel bokföring - fast enkel (inaktivt)
2005-05-10Åldersblandad och temainriktad undervisning - är det en bra undervisningsform? (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-02-28Hur påverkar Ung Företagsverksamhet företagandet i Sverige? (69) (inaktivt)
2005-02-07Vad händer med eleverna inom Individuella programmet? (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-10-05Språkutveckling - Integration (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-03-17Utvärderingar av Frölundagymnasiets studieprogram (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.