Sökning: "óbjektorienterad programmering"

Hittade 24 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet óbjektorienterad programmering.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-01-27Webbaserat backoffice-system inom förlagsbranschen! (inaktivt)
2010-08-16Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape (inaktivt)
2010-05-31Rörelsealgoritmer för fordonssimulator (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering/studie: Alternativ interaktion med biologisk data (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering: Nya verktyg för bildprocess/analys (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-28Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-21Media Streaming i ett P2P Network (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-06-05Skriptbar trading-bot till ett börshandelssystem (inaktivt)
2006-02-15Utveckla nytt affärssystem (inaktivt)
2006-01-05Säker e-post med elektronisk identifikation (inaktivt)
2005-05-25Undersökning av parallellprocessor för superdatorer (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.