Sökning: "överföring"

Hittade 55 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet överföring.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Mobil informationsplattform (inaktivt)
2011-07-22Android/Iphone-app för styra larm och videoövervaka hemmet (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-03-04Studier av jonkanaler och cell signalering inom området diabetesforskning (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-06-10Grödors upptag av näringsämnen och tungmetaller från jord berikad med slam från vattenverk (inaktivt)
2010-03-09Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem (inaktivt)
2010-01-19Studier av jonkanaler och cell signalering inom området diabetesforskning (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-08-21Telemarketing med hjälp av film (inaktivt)
2007-12-12Signalmodulering för överföring av HD-audio på standardkabel (inaktivt)
2007-12-06Kopia av Signalmodulering för överföring av HD-audio på standardkabel (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-21Webb- och databasutveckling - Internettjänst för juridisk rådgivning (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-08-24Examensarbete i databehandling (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 5.56 mm. (inaktivt)
2007-04-25Överföring av digital bild mellan sondraket och mark (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-03-16Överföring av bokföringsdata till Excel från affärssystem (inaktivt)
2007-02-02Studier av jonkanaler och cell signalering inom området diabetesforskning (inaktivt)
2007-01-09Exjobb inom 3D-animation: Överföring av realtidssystem från 3ds max till Maya (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-11-14Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2006-09-01Möjligheter till distribution av IT-tjänster via gasnätet (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2005-11-15RFID för trådlösa applikationer med GSM/GPRS, Bluetooth och WLAN. (inaktivt)
2005-01-31Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2005-01-12Optimering av överföring av 3D renderade bilder över internet (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ patientmodul (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-10-26Utveckling av inbyggt system - trådlös överföring, med tyngd-punkt på RF ID (aw) (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-05-17Signalomvandling i IP-telefoni (inaktivt)
2004-04-20Statorkärnvibrationer i turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-22Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-01-30Produktutveckling av svivel (TH 10) (inaktivt)
2003-11-18Skriva program till handdator för inmatning av mätplatsdata (Sandviken) Verifiering / Kontroll av mätsystem i elkraftanläggningar med mobil mätdator. (inaktivt)
2003-10-20Underhållsproblem vid frekvensstyrning (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-04-01Spårmärkning av artiklar via Internet (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.