Sökning: "-människans framtid"

Hittade 69 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet -människans framtid.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-09-23Robot för ultraljudsundersökning av blodkärl (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-02-10Korrosionsegenskaper hos aluminium i biobränslen (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-02-01Verksamhetsutveckling - Hur kan vi få vår ideella förening att blomstra? (inaktivt)
2011-01-24Marknadskartläggning för ES-konsult (inaktivt)
2010-11-16Automotive Cockpit Design (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-08-20Marknadsanalys - kartläggning av varumärkesägares packdesignorganisation (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-02-24Framtidsanalys av småländsk landskapsbygd (inaktivt)
2010-02-23Korrosionsegenskaper hos stål i bio diesel (inaktivt)
2010-02-09Övervakning av högspänningsprodukter (inaktivt)
2010-01-07Framtagning av nya konstruktions-/produktionsritningar (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2008-01-15Karakterisering av avrinningsområde utifrån risker för kommunal dricksvattenförsörjning (inaktivt)
2007-12-20Är din framtid inom IT-integration och SOA? (inaktivt)
2007-10-22Undersökning av hälsofrämjande egenskaper i vårt produktsortiment (inaktivt)
2007-09-21Bygdeutveckling med lanthandeln i fokus (inaktivt)
2007-05-11Utveckling av miljömässigt hållbara plantager (inaktivt)
2007-05-11Produktionsutveckling (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Turistområde i utveckling Turistområde i utveckling - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-02-09Marknadsplan och analys av Europaskolan (kr) (inaktivt)
2007-02-06Marknadsföring/upplevelse av hantverk och design under fyra sekel! (Aw) (inaktivt)
2007-02-06Marknadsföring/upplevelse av hantverk och design under fyra sekel (Aw) (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-11Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-08-23Marknadsundersökning av nya utbildningar inom brandförsvar (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning av mångfald (inaktivt)
2006-05-02Molekylära studier av östrogen signalering som har betydelse för förebyggande och behandling av cancer i reproduktiva organ (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-01-30Försäkringsbranchens elektroniska framtid (inaktivt)
2005-12-13Sensorarrayer för pannor och bilavgaser (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-23Närkontakt konsument (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-05-24Lokala prisjämförelser (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-01-31Utveckling av servicen på befintlig websida (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Anpassa och och utveckla websida till ny profil och olika kundkategorier (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Attitydundersökning av anrikt mässingsbruk (JJ) (inaktivt)
2004-12-10Marknadsundersökning sprinklers (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-08-19Fallstudie Arn-projektet (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2003-12-18Studie- och yrkesorientering i en föränderlig värld (29) (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-10-10Marknads- och åtgärdsplan för stadsdelstorg (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.