Sökning: "1-1 dator"

Hittade 142 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet 1-1 dator.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-21Validering av en ny metod för att mäta fysisk aktivitet (Masteruppsats, 30-40 veckor) (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-11-29Cellräkning i automatiserat system (inaktivt)
2011-11-23System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-27Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – tillämpning för MDI (inaktivt)
2011-07-15Röstningssystem (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-05-24Ekosystem för journalister (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-03-14Hur påverkar datorer i undervisningen barnen? (inaktivt)
2011-03-14Vad är effekterna av att elever i Svenska För Invandrare (SFI) utrustats med datorer? (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2010-11-02Utveckling av elektronik för mätutrustning i industriella applikationer. (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-07-29Virtualiseringsprogramvara på klientdatorer för systemutveckling (inaktivt)
2010-07-05Hur miljöanpassad är en miljömärkt dator? (inaktivt)
2010-05-05Examensarbete: Utveckling av magnetisk jordradar (New!) (inaktivt)
2010-02-25Examensarbete: Utveckling av magnetisk jordradar (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-11-25Tillverka prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-18Kopia av Tillverka en prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-02-13SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2008-06-16Programmering för testutrustning av borrande skruv (inaktivt)
2008-05-30Mängdberäkningar direkt från CAD-ritningar (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Detaljstudie av infraljud (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-04-29Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2008-04-18LightScan – ett verktyg för positionsmätning för rörliga givare vid provning och mätning (inaktivt)
2008-04-04Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2008-02-19Marknadsplan, marknadsföring, försäljning i nystartat företag i upplevelseindustrin. (inaktivt)
2008-01-16Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2008-01-07Ingenjör / tekniker sökes till exjobb inom upplevelseindustrin. (inaktivt)
2007-09-21Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-09-21Procedurell generering av spelmiljöer (inaktivt)
2007-09-14Utveckla IT-användningen i undervisningen skolår 7-9 (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-08-17Skapande av info-material för VA-enheten (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-07-19Ekonomstudenter med kunskaper inom försäljning, affärsutveckling, marknadsanalys, marknadsföring, ledarskap och kommunikation (inaktivt)
2007-07-18Utveckling av webbsida som fungerar som en bilddatabas av bilder med sökord och register m m (inaktivt)
2007-07-02Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-06-27HR-system till spelföretag (inaktivt)
2007-06-04RFID-betalningar med hjälp av Betala.se (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-05-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-04Affärsplan / Marknadsplan (inaktivt)
2007-03-16Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-02Studenter med språkkunskaper som kan hjälpa ett företag inom kommmunikationsbranschen med internationaliseringsarbete och etableringsutveckling. (inaktivt)
2006-12-21Studenter med programmeringskunskaper inom HTML, ASP.net, PHP, C, C++, JSP och JAVA mf. (inaktivt)
2006-11-29Trådlös kommunikation mellan dator och akvariesystem (ke) (inaktivt)
2006-11-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2006-10-11Datasystemstudenter inom projektledning, systemutveckling och systemarkitektur (inaktivt)
2006-10-11Talsyntes baserat på open source (Ljusdal 71) (inaktivt)
2006-10-11Interaktivt energitekniskt mätlaboratorium på nätet (Ljusdal 69) (inaktivt)
2006-09-22Filtrering och kategorisering av ögonrörelser (inaktivt)
2006-09-05Mätsystem för vriddon (Ljusdal 65) (inaktivt)
2006-08-30Marknadsanalys och strategi för nya marknader (inaktivt)
2006-08-30Design och grafik av användargränssnitt i system - nystartat företag söker student med kreativ förmåga (inaktivt)
2006-08-30Datasystem (inaktivt)
2006-08-22Kvalitet- och miljöledningssytem vid byggföretag med huvudkontor i Örebro (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2006-04-05Automatisk draggenerator för spel (inaktivt)
2006-04-03Marknadsundersökning och marknadssegmentering av tekniska produkter i Norden och Europa (inaktivt)
2006-03-22Höjdmätningssystem (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-01-30Ögonstyrning av Windows-miljön hos Tobii Technology (inaktivt)
2006-01-25Grafikstudenter med kunskaper inom Indesign, Photoshop, Illustrator och Flash mf. (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av elektromekanik för medicinteknik (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt (inaktivt)
2005-11-30Mätning av luftkvalitet, dataprogram för sammanställning och utvärdering av partikelräkning i luft (aw) (inaktivt)
2005-11-20En marknadsundersökning och en konkurrentanalys för Impera Kommunikation AB (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-27SALDOSYSTEM Dubbel bokföring - fast enkel (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-06-21Integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation (inaktivt)
2005-06-08Experimentuppställning för pulsföljdsanalys av elektriska urladdningar (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-04-28Utveckla och programmera ett dataprogram för fysikalisk testning av träfiberskivor. (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-01-31Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2005-01-19Attityder till digitalt mobilt spelande (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-12-29Mätsystem för vriddon (Ljusdal 41) (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-11-16Informationsspridning till anställda (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-09-28Trådlösa kortläsarterminaler (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-06-16Anslutning av motionscykel till dator (inaktivt)
2004-06-15Utveckling av programvara för motionscykel (inaktivt)
2004-06-14Marknadsplan för programvara till motionscykel (inaktivt)
2004-06-09Hårdvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-06-02Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2004-05-24Den trådlösa communityn (inaktivt)
2004-05-24Spillingsskatten - Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-15Seriekommunikation i .NET (aw) (inaktivt)
2004-04-13Migrering av ASP-applikation till .NET, prestandautredning mellan de olika operativsystemen efter genomförd migrering (inaktivt)
2004-04-13Examensarbete i kompilatorteknik: Effektiv kompilering av C till bytekod (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten ¿ Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-12Omkonstruktion av RC-bil 1:6 till en elektriskt driven forskningsplatform som skall utrustas med en Linux dator i PC104 format. (inaktivt)
2004-01-293D visualisering i Ljusdals centrum (Ljusdal 28) (inaktivt)
2003-12-18Datorn i undervisningen (30) (inaktivt)
2003-11-28RSV - metodbeskrivningar och modeller för utvärderingar för användbarhet samt tester av lämlighet av modellerna. (inaktivt)
2003-10-20Seriekommunikation i .NET (aw) (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-09-29Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-03-24Konceptutveckling och prototypning av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.