Sökning: "70-talets"

Hittade 159 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet 70-talets.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-06Skapa on-line fortbildning för lärare i kemipedagogik baserat på existerande bild och videomaterial (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Improve and Secure the Supplier Capacity Process in Greater China (Shanghai, Chenzhen and Qingdao) IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-10-14Användbarhets analys av applikation ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-14Utredning av arkitektur för ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-13Skapa ett kul läromedel till årskurs 4-6 kring sopsorteringen i Östersund (inaktivt)
2011-08-22Which system solution should be chosen at a future electrification of the roads for electric lorries? (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-07-12One common system, compence development (inaktivt)
2011-07-01Controlled HVDC feeder in railway power supply systems (inaktivt)
2011-05-25Identify customization and module oppurtunities for machines. (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-04-20Miljöutredning (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-02-22Hur ska vi utforma vår Employer Branding mot framtidens arbetstagare? (inaktivt)
2011-02-22Nyckeltal utifrån ett strategiskt arbetsmiljöperspektiv med fokus på friskvård (inaktivt)
2011-02-15Integrering av generator i frikolvsmotor (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-02-07Regenerativa Mekanismer i Alzheimer’s Sjukdom (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2011-01-17Participate with iDoc24 in the Ericsson Widget Awards and change the world! (inaktivt)
2011-01-05Beräkning av effektuttag ur fjärrvärmeväxlare (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-30Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. (inaktivt)
2010-11-15Master Thesis project: Subtransmission reliability study using PSS/E (inaktivt)
2010-09-23How could a commercial BI solution, i.e. QlikView, be used together with a proprietary business application written in .Net and M-SQL? (inaktivt)
2010-09-23Implementing a data matching and data conversion utility (inaktivt)
2010-09-03Minimering av ventildräneringsläckage (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats (inaktivt)
2010-06-01DB Schenker, Division Air & Ocean: Förenkla/Effekivisera offererings- och prissättningsarbetet (inaktivt)
2010-05-17Optimisation of a polysaccharide base system for triggered release applications (inaktivt)
2010-05-12Detaljhandelns omfattning i Mölndals centrum (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-03-22Miljöprofilering av hantverksföretag (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2009-06-01Development of cultivation medium nutrient cocktail by metabolic reaction network – Part 3 (inaktivt)
2009-02-26Miljöutredning (inaktivt)
2009-02-13Hur ska företaget öka sin omsättning? (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-03-04Market survey – automatic gas supply (inaktivt)
2008-01-30Livscykelanalys (inaktivt)
2008-01-14Flytande Villa (inaktivt)
2007-11-26Avfallshantering inom Göteborgs Stad Centrum (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-11-06Perception av Frukt- & Gröntavdelningen på svenska varuhus (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-10-18Import från låglöneländer till Logosol – hot eller möjlighet? (inaktivt)
2007-10-18Revolutionerande maskin för träbearbetning (inaktivt)
2007-10-18Produktutveckling hos Logosol (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning inför utveckling av nytt affärsområde (inaktivt)
2007-09-21Development and implementation of real-time architecture and framework for stabilized satellite terminal (inaktivt)
2007-09-10Examensarbete – Hantering av tungolja vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-08-29REACH - Hur påverkar den nya kemikalielagstiftningen Erasteel Kloster AB? (inaktivt)
2007-07-06Hur skall Sveriges ungdomar intresseras för sin pension? (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-16Certifiering FR2000 (inaktivt)
2007-03-27Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck (inaktivt)
2007-02-19Ny layout av tidningen Månadens Företag (inaktivt)
2007-02-13Utvärdering av projekt Rid- och körled Gotland - HovLeden (81) (inaktivt)
2007-01-30Informationsbehov i Stadsdelsförvaltningen Tynnered, Göteborg (inaktivt)
2007-01-23Medlemskort med Internettjänster (Ljusdal 70) (inaktivt)
2007-01-08Ny layout av tidningen Månadens Företag (inaktivt)
2006-12-19Miljöutredning Naturbruksgymnasiet Dingle (inaktivt)
2006-11-06Avdelningen för Innovationsteknik söker ex-jobbare för analys av Chalmers innovationssystem, med fokus på Chalmers Innovation (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-16Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller (inaktivt)
2006-10-12Vad vill kunden ha? (JH 09) (inaktivt)
2006-10-04Mixtures of fatty acids (inaktivt)
2006-10-02Diploma worker: Monoglyceride gels (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2006-06-12Development of a Project Management Quality System. (inaktivt)
2006-06-12Många olika förslag från medlemsföretag i Aluminiumriket i Småland (inaktivt)
2006-03-01Samordning av kommunens varutransporter (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-02-23Förpackningar och transporter (inaktivt)
2006-02-14Development of a production environment tool for the routine analysis of Drug-Event associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2006-02-06Electricity from wastewater - Microbial Fuel Cell (MFC) (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2006-01-27Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2006-01-23Marknadsundersökning av lufttorkad chark.(70) (inaktivt)
2006-01-18Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2006-01-18Superhydrofoba pappersytor/Biomimetik (inaktivt)
2006-01-18Utvinning av cellulosabaserade nanoelement ur cellulosafibrer (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-18Tillsatsmedel för pappersstyrka (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2006-01-05IKEA: Kompetenseffekter - Kunskapsmätning (inaktivt)
2005-12-19Produktionskostnad ¿ Maskinutnyttjande (Ockelbo) (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av gränssnitt för produktvård inom medicinsk teknik (inaktivt)
2005-06-08Testing av en ny metod för ventilation av husgrunder (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2005-05-18Närsaltsbehov vid olika årstider vid rening av avloppsvatten i luftad damm (inaktivt)
2005-05-18Marknadsföring för att nå yngre kundgrupp (inaktivt)
2005-05-11KOSTNADSREDUKTION INTERNA PRODUKTER (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-23Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2005-03-18Optimering av flotationsprocessen (inaktivt)
2005-03-17Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2005-03-03Ta fram modell för att beräkna transportkostnader (inaktivt)
2005-02-09Automatic Regression Tests of a Message Based Telecom Software Application (inaktivt)
2005-01-31Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2004-12-09Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-11-12Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-10-04Logistik (inaktivt)
2004-10-04Mätmetoder för undersökning av överstyrning hos accelerometrar. (inaktivt)
2004-10-01Framtagning av metoder för mätning av överstyrning hos piezoelektriska accelerometrar (aw) (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-07-01Högtemperaturkorrosion av Fe- och Ni-bas legeringar i ångatmosfär (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-04-30Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-12-18Utformning av husbyggnadskoncept (02) (inaktivt)
2003-11-13Effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-10-10Parkin involvement in misfolded protein responses and neurodegeneration associated with age-related disorders of the brain. (inaktivt)
2003-07-04Material och produktionsflöden i träföretag (TH 03) (inaktivt)
2003-06-26Design and construction of a multipulse impulse generator (inaktivt)
2003-06-13Mätning av kundattityder (aw) (inaktivt)
2003-03-27Optimering av elmotordrivet slagverk (JH 08) (inaktivt)
2003-03-11Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-02-20Utvärdering av prestanda och bearbetningsresultat, för tappborrar, belagda med olika PVD-skikt samt med olika eggbeskaffenhet (inaktivt)
2003-01-20Modernt & effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-01-07Omvärldsanalys för bostadsbolag - VSBo (Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB) (inaktivt)
2003-01-07Use and function of a viral translation enhancer (inaktivt)
2002-12-13Typritningar till standardkonstruktioner av produkter (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av intern logistik (inaktivt)
2002-11-27Grundläggande marknadsundersökning (inaktivt)
2002-11-27Dimensionering och konstruktion av elutrustning för vattenkraftverk (inaktivt)
2002-11-27Lösning på PLC-styrning (inaktivt)
2002-11-27Konstruktion och dimensionering av komplett vattenkraftanläggning (inaktivt)
2002-11-27Vattendomens påverkan vid en utbyggnad av vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-27Rensare för intagsgrind i vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-27Utveckla nya biverksamheter i äldre såg- och kvarnmiljö (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av stödformer för utbyggnad av kraftstation (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.