Sökning: "A barn 1,5 år"

Hittade 57 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet A barn 1,5 år.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-01-26Europeiska flyktingfonden - sammanställning av utvärderingar (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-01-07Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2009-12-21Marknadsföring av nybyggd förskola (inaktivt)
2009-12-15Motorisk träning på lågstadiet (inaktivt)
2009-12-15Matematik i åldern 6-8 år (inaktivt)
2009-12-11Utvärdering av jämställdhetsarbete (inaktivt)
2008-12-08Behövs förskoleklassen? Hur går det för barn som börjar skolan vid 6 års ålder? (inaktivt)
2008-09-03Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-01-18Examensarbete om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-09-21Studie av småbarnsgrupp med okonventionellt arbetssätt vid förskola i Nyköping (inaktivt)
2007-09-21Att sälja en produkt med lång historia som majoriteten av svenska folket redan har en relation till... (inaktivt)
2007-08-28Har Universeum någon inverkan på de besökande skolbarnens fortsatta studier och yrkesverksamhet? (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-16Arbetet med Barnhälsoteam vid Förskolan Skattegården i Tynnered (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-20Rumslig gestaltning av Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-03-28Tidsresor för barn i förskoleåldern (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-02-06Marknadsföring/upplevelse av hantverk och design under fyra sekel! (Aw) (inaktivt)
2007-02-06Marknadsföring/upplevelse av hantverk och design under fyra sekel (Aw) (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Ringen - barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-01-31Utveckling av servicen på befintlig websida (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Anpassa och och utveckla websida till ny profil och olika kundkategorier (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Attitydundersökning av anrikt mässingsbruk (JJ) (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-03Genusperspektiv - hur förhåller vi pedagoger oss till flickor respektive pojkar? (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2003-10-08Utvärdering av det brottsförebyggande arbetet i Tuve-Säve (Göteborg) (inaktivt)
2003-07-04Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn. (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-02-03Informationsdatabas för känsligt material - Rädda Barnen (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.