Sökning: "Aktörer."

Hittade 195 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Aktörer..


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-02-16Bekämpning av jätteloka i järnvägsmiljö (inaktivt)
2012-01-19Implementering av resepolicys hos kommuner (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-12-20Ökad konsumentmakt på elmarknaden (inaktivt)
2011-12-20Underlag till faktablad för miljöfarlig verksamhet (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-07-11SME och varumärken - är varumärken bara till för stora aktörer? (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-06-15Kemikaliehantering på flygplats (inaktivt)
2011-05-26Miljökonsultbranschen idag och imorgon (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-14Klimatsmart resande inom Trafikverket? En djupstudie (inaktivt)
2011-03-10Minimering av lukter från fritering genom absorption (inaktivt)
2011-03-10Minimering av Lukter från Livsmedelsfritering - Oxidation (inaktivt)
2011-03-10Rening av vegetabiloljor inom Livsmedelsfritering (inaktivt)
2011-03-08Miljökrav vid upphandling (inaktivt)
2011-03-08Marknadsfördelar med miljödiplomering (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2011-01-31Röda korset: förstudie - vardagsrummet (inaktivt)
2010-12-08Analys av omega-3 fettsyror och vitamin D i siklöja för framtida innovativ fiskprodukt med mervärde. (inaktivt)
2010-12-06Marknadsanalys av den nordiska marknaden (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-10Framtidens plattform inom iPhoneutveckling (inaktivt)
2010-10-22Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-10-20AM-marknaden i Norden - öppen eller stängd? (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-01Examensarbete inom vindkraft (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-26Analys av trender och förutsättningar inom glas- och porslinsbranschen. (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-06-28Strategi för omarbetad mötes- och respolicy inom Länsstyrelsen Västra Götalands län. (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-04-29Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-02-15Hästens lokala betydelse och utvecklingkraft (inaktivt)
2010-02-05Marknadsanalys av den nordiska marknaden. (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-03-12Strategisk verksamhetsutveckling i enskildfirma (inaktivt)
2009-02-20Kartläggning av svensk kompetens inom Materials Science (inaktivt)
2009-02-13Handelsprojektet i Götene (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-15Undersökning (ip)telefoni (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Framtida vägar för varor och material (JH 10) (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-12-12Potential för energieffektivisering i Östergötland (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-10-24Marknadsundersökning färdigmat (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-10-18Reflektormaterial för solenergi (inaktivt)
2007-10-18Inventering av Affärsänglar i Stockholmsregionen och i Västernorrland (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning inför utveckling av nytt affärsområde (inaktivt)
2007-09-21Marknadsplan och konkurrentanalys för småföretag i båtbranschen (inaktivt)
2007-09-19Finns lokalteve med i framtidens medieutbud? (inaktivt)
2007-09-12Analys av behovet vid produkt- och affärsutveckling bland entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen (inaktivt)
2007-09-12Vad är den svenska skogen värd? (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning Norden med huvudinriktning Norge (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-07-19Företagsvärdering av Online Communities & Social Networks (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-06-27Utveckling av webbplats (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-06-20Marknadsanalys av CleanTech (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-05-08Jurist- och advokatbranschen: Marknadsplan och medieplan (inaktivt)
2007-05-07Underhålls-/planeringstjänster (inaktivt)
2007-04-17Viskatalog (TH 03) (inaktivt)
2007-04-16Dokumentera referensprojekt inom Clean Production (UK 04) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Handbok till webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Omvärldsananlys av organisationer inom nyföretagande och entreprenörskap (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04En studie i att exportera svenskt livsmedel inom EU (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-04-02Brukshotell med nya målgrupper i sikte (aw) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-28Samverkan mellan Jämtländska företag för att nå nya internationella marknader (inaktivt)
2007-03-02Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-12Marknadsföringsuppdrag åt Aguélimuseet (aw) (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2007-01-04Marknadsundersökning/Omvärldsanalys åt Aguélimuseet (aw) (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-15Strukturen på landsbygdsföretagandet i Norrbottens län (inaktivt)
2006-11-13Paraleller & jämförelser mellan kommunal och privat verksamhet i vårdbranschen (aw) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-11-10Kartläggning av aktörer inom Designad kommunikation i Mälardalen GH (inaktivt)
2006-11-10Rehabilitering (inaktivt)
2006-10-31Mikro-masspektrometer för mätning av narkosgas - Examensarbete hos Artema och Acreo (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-09-18Kartäggning av marknaden för Personal Identification (inaktivt)
2006-09-18Kartläggning av B2B försäljning av underhållsprodukter(MRO) till Nordisk industri. (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-09-05Marknadsplan och konkurrentanalys för småföretag i båtbranschen (inaktivt)
2006-09-04Marknadsundersökning/kartläggning av aktörer inom äventyrssportsområdet (inaktivt)
2006-08-30Marknadsanalys och strategi för nya marknader (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-08-23Marknadsundersökning av nya utbildningar inom brandförsvar (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-07-03Marknadsundersökning avseende privat äldreboende (fp) (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-05-10Dokumentera referensprojekt inom Clean Production (UK 04) (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-03-07Koncept för marknadsföring av Laxå som utbildningsort (inaktivt)
2006-02-28Jämställdhet i en gästhamn (UK 11) (inaktivt)
2006-01-30Försäkringsbranchens elektroniska framtid (inaktivt)
2005-11-30Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-06-29Kartläggning av Betal-TV/Bredbandbranschen (inaktivt)
2005-06-21Interaktiv IPTV-kanal (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-21Säkerhet vid tunnelarbeten (inaktivt)
2005-03-14Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-02-07Handbok för webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ utställning i en historisk kvarn (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ levandegöra gammal bruksmiljö (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2004-12-10Marknadsundersökning sprinklers (inaktivt)
2004-11-30Nulägesanalys av energiförsörjningsituationen i Grästorp (inaktivt)
2004-09-29Projektbeskrivning för marknadsundersökning (inaktivt)
2004-08-26Marknadsplan för ekologiska livsmedel (55) (inaktivt)
2004-06-02Biogas och logistik (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-22Hur kan vi kommunicera samverkansuppgiften på vår hemsida? (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-01-22Detaljhandeln på Gotland (63) (inaktivt)
2004-01-12Bouppteckning som juridisk företeelse (inaktivt)
2004-01-12Marknadsanalys av begravningsbranschen i Närke (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning av larmproduktsproducenter i Sverige/Europa (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-10-22Marknadsanalys inför produktion av biobränsle (Ljusdal 15) (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-07-21Marknadsplan för ekologiska livsmedel (55) (inaktivt)
2003-07-16Konkurrensutsättning av drift- och underhållsverksamheten (inaktivt)
2003-07-11I huvudet på butiksbesökare (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-04-22Marknadsanalys Uthyrning av svetskompetens (inaktivt)
2003-03-07Spel och berättelser - design av upplevelser i gränslandet mellan virtuellt och verkligt, samt vid tillfälliga möten under en resa. (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-17Sjung över gräns och land - ett internationellt projekt i skolan(JH 03) (inaktivt)
2003-02-06Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter (inaktivt)
2003-01-03Undersökning kring rätt att konfiskera kyrklig egendom (inaktivt)
2002-11-27Grundläggande marknadsundersökning (inaktivt)
2002-11-27Utveckla nya biverksamheter i äldre såg- och kvarnmiljö (inaktivt)
2002-11-11Prissättning i livsmedelsbutiker (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.