Sökning: "Applikation"

Hittade 184 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Applikation.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2011-12-13Applikations utveckling HTML5 (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-11-23System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid (inaktivt)
2011-11-22Utveckla ramverk för att återanvända webb applikation till mobilt gränssnitt (inaktivt)
2011-11-21Applikation inom internetbaserad reklam (inaktivt)
2011-11-02Mobiltelefon/tablet app för att varna förare vid risk för sladd (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-10-14Användbarhets analys av applikation ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-10Utveckla app/webbsida för utställning på Observatoriemuseet (inaktivt)
2011-10-03Iphone applikation (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av applikation för mobiltelefon (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-26Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-11M2M-applikation i Proactive SIM-kort (inaktivt)
2011-04-05Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-04-04Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-03-01Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2011-01-31Dokumenthanteringsmodul med integration mot avancerad .NET-applikation (inaktivt)
2011-01-18iPHONE som sensor för vägytemätning (utveckling av en app för ojämnhetsmätning av väg) (inaktivt)
2011-01-12Skriv affärsplan och delta i Venture Cup (inaktivt)
2011-01-11Applikationsutveckling i tillväxtföretag (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-15Applikation för testning och analys av kognitiva funktioner, loggning av miljöfaktorer och biodata (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-16Betula Automotive Bluetooth On A Chip (inaktivt)
2010-11-16Steer-by-wire applikation i Simulink (inaktivt)
2010-11-10Framtidens plattform inom iPhoneutveckling (inaktivt)
2010-11-02Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-10-22PU10-89 Förbättrad funktionalitet för detektering av misständning på gasmotorer (inaktivt)
2010-10-07Ungdomsmottagningen på nätet: remediering av designkvaliteter (inaktivt)
2010-09-13Android-applikation för daglig tillsyn av lastbilar (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-08-25Sammanställning av reparentflöde (inaktivt)
2010-08-16Framtagande av metod för kontinuerlig mätning av luft-luft-värmepumpars prestanda i fält. / Development of a method for continous mewasurement of air-air heat pumps performance in the field. (inaktivt)
2010-07-29Applikationsutveckling för mobila enheter (inaktivt)
2010-07-01Utveckla mobil applikation för Android och Iphone (inaktivt)
2010-06-10Livstidsanalys färg med mögelgift vs multipel applikation av algtvätt (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-05-20Java applikation för mobiltelefoni (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-02Utveckla ett avancerat webbgränssnitt för att illustrera komplexa processer (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-11Utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer (inaktivt)
2009-12-14Utveckling av webb-crawler applikation till prisjämförelsesajt med möjlighet till anställning och delägarskap (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-11-20Förändring av hård och mjukvara i biometrisk applikation (inaktivt)
2008-07-10Web-applikation, ärendehantering (inaktivt)
2008-06-16Administration av kompetensdatabas med en applikation (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16IT-ess sökes för utveckling av applikation i WinForms .NET (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-28En on-line applikation för signifikanta studier av torrhalt/avvattning (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-09INTEGRATION AV OPC-SERVER I SIMULERINGSPROGRAM (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-05Test av mobil applikation (inaktivt)
2007-12-02Open source Java mjukvaruutveckling (inaktivt)
2007-11-26Windows Live / Virtual Earth (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-10-22Programmera om en befintlig applikation (aw) (inaktivt)
2007-10-09# Utveckling av applikationsskal i WinForms .NET # (inaktivt)
2007-10-09Kopia av Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2007-09-24Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Klient (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-21Dokumentation och uppbyggnad av databas samt analys av applikationer inom oljedimavskiljning i verkstadsindustrin (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-08-16Mobile VJing – Visual performance using streaming video from mobile phones (inaktivt)
2007-08-16The Mobile Cameraman – Providing streaming mobile video as input to a VJ mixer (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-04-25Beräkningssystem kreditrisker (inaktivt)
2007-04-25Överföring av digital bild mellan sondraket och mark (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-01Linuxdator för datorinsamling, kontroll m m (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-22Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-10-11Applikation för bildregistrering (databas)(Ljusdal 52) (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-02Frasidentifikation i stora datamängder (inaktivt)
2006-10-02Onlineapplikation för dataanalys (inaktivt)
2006-09-18Vidareutveckling av mediadatabas inom områdena bildbehandling och tillgänglighet. (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-09-04Hur kan ett arkitekturellt ramverk för loggning i avancerade applikationer se ut? (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-17Applikation för administration av en kompetensdatabas knutet till ActiveDiretory (inaktivt)
2006-06-19Automatisk identifiering av ämneskategorier (inaktivt)
2006-06-19Utveckling av Flash-tolk (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-15Java, ramverk och modern webbutveckling (inaktivt)
2006-03-16Utveckling av flerskiktslaminat för livsmedelsförpackningar (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2006-02-24NetMessenger exjobbare inom vår tjänst för direktmeddelanden (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-02-06¿ Användarverifieringsverktyg (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-04Sociala nätverk och produktrekommendationer i Web2.0 (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-10-28Fuzzy hash (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av rättstavningsapplikation (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-13Utvärdering av plattformar för tunga Java-klienter (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-08-25Systemering av driftdatabas, vidareutveckling och omkoppling till centralt lagrad data (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-22Klassificering av HTML dokument (inaktivt)
2005-04-20Inertial Navigation System for aircrafts (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-02-24Havsbaserade vindkraftverk i Kalmarsund (JH 03) (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-01-26Bluetooth-applikation (inaktivt)
2005-01-26Voice Messaging (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-06-24Mobila portaltjänster (inaktivt)
2004-06-02Utveckling av CAD-applikation till AutoCAD (inaktivt)
2004-05-25Implementation av RDF i praktiken (inaktivt)
2004-04-13Migrering av ASP-applikation till .NET, prestandautredning mellan de olika operativsystemen efter genomförd migrering (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-02-27Linux- och Java-kunnig! (inaktivt)
2004-02-23Undersökning av biotekniska processteg vid mekanisk massaframställning (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-08-15Säkrade interoperabla webtjänster (inaktivt)
2003-06-13Elektronisk ändringsbegäran för affärssystemen inom Axfood IT (inaktivt)
2003-06-10Internaktiv e-handels applikation (Ljusdal 12) (inaktivt)
2003-05-12RFID/J2EE-integration via WebServices (inaktivt)
2003-02-11Inertial Navigation System (INS) i flygplan (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-01-20Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)
2003-01-02Glidlager för roterande maskiner. (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.