Sökning: "B export"

Hittade 54 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet B export.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-05The use of critical raw materials in passenger cars (inaktivt)
2011-03-21Svetskvalitet för det moderna skogsbruket (inaktivt)
2011-02-23AviX videoanalys för optimering av ställtid och montagetid (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-11-25Component reliability, maintenance procedures and maintenancestrategies in connection grid for offshore wind farms (inaktivt)
2010-11-25Reliability evaluation of grid connection for offshore wind farms (inaktivt)
2010-09-23Implementing a data matching and data conversion utility (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2009-02-26Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2009-02-26Miljöutredning (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of a New Method for Computer Tomography for Children (inaktivt)
2008-05-20Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2008-05-15Utvärdering av programvara som skall användas i undervisningen (Gävle) (inaktivt)
2008-04-30Utvärdering av programvara som skall användas i undervisningen (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-10-11Marknadsplan för House of Floors Sweden AB (inaktivt)
2007-09-25Marknadskartläggning (inaktivt)
2007-09-21Investigation and implementation of a documentation tool (inaktivt)
2007-09-06Möbler i virtuella miljöer (TH 03) (inaktivt)
2007-08-27Design and Implementation of a Patient Database to Support a Cancer Research Project (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-06-13Fogningsteknik för flour-polymera material (Söderhamn) (inaktivt)
2007-03-28Samverkan mellan Jämtländska företag för att nå nya internationella marknader (inaktivt)
2007-03-12Produktutveckling av arbetsvagn för verkstadsmiljö (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-01-22Backoffice till wwww maknadsplats i C# .NET 2.0 (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-11-30Designa nya förpackningar åt RealMexican (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2005-06-30Energibesparing (Hofors) (inaktivt)
2005-03-14Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-08-30Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-08-24Sotarverktyg vill synas bättre! (Sandviken) (inaktivt)
2004-08-24E-Business: Utveckla en kundanpassad webbshop (Sandviken) (inaktivt)
2004-07-02MPS- system (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-03-25Mekanisk balpress, optimering av pressplattans skruvdrift (inaktivt)
2004-03-05Utveckling i Java för en spännande produkt (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2003-12-17Sotarverktyg vill synas bättre! (Sandviken) (inaktivt)
2003-11-19Gotlands handelsbalans (03) (inaktivt)
2003-10-23Distributionslösningar inom EU-området (TH 06) (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-09-24Marknadsanalys, produkt- och tjänsteanalys samt processdesign för tjänsteföretag inom IT-infrastruktur (inaktivt)
2003-08-11Produktutveckling inom plast för att stärka konkurrenskraft (TH 04) (inaktivt)
2003-04-09Framtida kvalitetssäkrning (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.