Sökning: "B- stockholms"

Hittade 94 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet B- stockholms.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2011-11-17Analys av Stockholms Fiskmarknad (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-09-20Labtekniker inom litium-jon-batterier för framtidens elfordon och energiförsörjning. (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2011-04-19Produktionsutveckling på Aratron AB. Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech-koncernen som är registrerat på Stockholms Fondbörs. Aratron förser svensk industri med högkvalitativa transmissioner och linjärsystem. (inaktivt)
2011-01-04Värdet av Sportfisket i Stockholms skärgård - från ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2010-12-28Examensarbete inom logistik: förbättra logistikprocesser genom lean-tänkande (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-09-07Android applikationer för framtidens förskola (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-10Grödors upptag av näringsämnen och tungmetaller från jord berikad med slam från vattenverk (inaktivt)
2010-02-09Nya testmetoder för säkerhetstråd inom säkerhetspapper (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30Konstruktion av fristående Cirkustält med buss som pundare - typ Musses husvagn (inaktivt)
2008-05-30Hjälp Stockholms Hemlösa! (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2007-09-21Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2007-09-04Utredning av undervattensbastu (inaktivt)
2007-08-24“Deisotoping” — ett steg för att finna biomarkörer i data från LC/MS-analys av biologiskt material (inaktivt)
2007-08-16Mobile VJing – Visual performance using streaming video from mobile phones (inaktivt)
2007-08-16The Mobile Cameraman – Providing streaming mobile video as input to a VJ mixer (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-08-01Energistudie Mejeri Kallhäll (inaktivt)
2007-06-04Webbdesign åt URIS, Ungdomsrådet i Skärholmen (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-01-16Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm (inaktivt)
2007-01-08Digital marknadsföring för webb-butik inom design (inaktivt)
2006-11-13Redovisning av utsläpp från energianvändning (aw) (inaktivt)
2006-11-01ÖSTERVÅLA UTVECKLINGSRÅD ¿ Framtagande av marknads- och utvecklingsplan. (FP) (inaktivt)
2006-10-31Användning av och gränssnitt till Elevskrivbordet (inaktivt)
2006-10-31Aktinomycetproblematiken vid Norsborgs (och Lovö) vattenverk (inaktivt)
2006-10-11Kvantinformation (inaktivt)
2006-10-11Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2006-09-26Examensarbete i Molekylär Genetik (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-08-223D grafikmotor för trafiksimulering - del av en virtuell stad. 3D engine for car simulation (inaktivt)
2006-08-21Examensarbete i Molekylär Genetik (inaktivt)
2006-08-14Marknadsföring av utbildning (Gävle) (inaktivt)
2006-08-02Examensarbete inom kvantinformation (inaktivt)
2006-08-02Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-02Attitydundersökning bland Stockholms studenter (inaktivt)
2006-05-02Reklam på cykeltaxi (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-04-10Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2006-02-15Gemensam marknadsföring av Konstnärmuseer (inaktivt)
2006-01-30Webbdesigner till Catalysis Consulting AB (inaktivt)
2006-01-30Vänföreningar som stöd för museer (inaktivt)
2006-01-20Utveckling av 3 affärsområden vid Nordiska museet (inaktivt)
2006-01-18Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i Stockholm (inaktivt)
2005-12-07Examensarbeten inom mobil digitalteknik för affärssystem (inaktivt)
2005-12-05Effektivisering av husutställning (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-09-20Ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt om e-tjänster och mobila tjänster för studenter (inaktivt)
2005-05-12Kartläggning av effektiviteten hos kommunikationen inom företag och organisationer (inaktivt)
2005-04-26Makroporösa och cellulära material (inaktivt)
2005-04-22Kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-01-20Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2005-01-11Landhöjningens effekter på vattenspeglar i Stockholms skärgård (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-01Dricksvattenberedning ¿ Optimering av polymerdosering vid slamavvattning (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-06-07Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2004-06-04Socioekonomiska effekter av ideellt arbete inom föreningslivet (inaktivt)
2004-03-18Att vara förälder och arbeta skift (inaktivt)
2004-03-18Study of cosmic muons in the DZero detector (inaktivt)
2004-03-11Skiftarbete - sjukskrivningar (inaktivt)
2004-03-05Comparison between data and simulation of high energy collisions with bottom-quark pairs (inaktivt)
2004-02-02Modern marknadsföring av ett museum (inaktivt)
2004-01-26En studie av vad Kärrtorps invånare tycker om sitt centrum (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-11-14Dokumentation och utvärdering av riktat föräldrastöd till pappor (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik & genomanalys på RNA-nivå (inaktivt)
2003-01-20Miljöpotentialen hos bredbandstjänster (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2002-11-07Schemaläggnings program för yttre tjänst på Internationella biblioteket (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.