Sökning: "BANK"

Hittade 17 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet BANK.


Inkom Exjobbsförslag
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-07-29Artificiell intelligens för kontroll av fusk (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-03-29Vad styr valet av bank när man köper sitt boende? (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-08-24C-eller D-uppsats vid fristående sparbank i Sala. (FP, AP) (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-03-13EnterCard Sverige AB söker en student för examensarbete inom process- & informationslogistik (inaktivt)
2006-01-30Försäkringsbranchens elektroniska framtid (inaktivt)
2005-01-11Implementation of BIST on a FPGA-based Radio Test Platform (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2003-11-14Beräknigar av byggandets miljöpåverkan (inaktivt)
2003-02-17Datorbaserade beslutsstöd - Knowledge Management (KM)(04) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.