Sökning: "Beräkning"

Hittade 102 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Beräkning.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2012-03-15Statistisk analys av komplexa driftdata (inaktivt)
2012-01-26Prognostik för batterier (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av en Open Source Routing server (inaktivt)
2011-11-29Kopplade fluid-strukturberäkningar för mekanisk utvärdering av tankar (inaktivt)
2011-11-23Power booster för ankarspel (inaktivt)
2011-11-23Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot beräkning och analys som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-27Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-05-23Dimensionering av skruvförband mot statiska brott (inaktivt)
2011-04-26Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik HT 2011 (inaktivt)
2011-03-28Oförstörande provning in-line - Säkerställande av produktionskvalliten vid gjutning av cylinderhuvuden - (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2011-03-04IT och verksamhetsutveckling inom Research & Development (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-05Beräkning av effektuttag ur fjärrvärmeväxlare (inaktivt)
2010-11-18Snabb beräkning av kväveoxidbildning i HD motorer (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2010-11-02Beräkning och kommunikation av miljöpåverkan från mat (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-08-31Beräkning av vågenergi (inaktivt)
2010-08-20Beräkning av drivlinebelastningar (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-05-24Vågenergi beräkning (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-04-19Undersökning av lyft och transportritningar (inaktivt)
2010-04-19Egen idé? Kontaktpersoner för diskussion om förslag till examensarbete (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-03-05Simulering av krafter i skjutbara temporära tak med aluminiumfackverk som bärande element samt beräkning av tillåtna laster vid för taken givna spännvidder utifrån nya beräkningsregler för snö- och vindlast. (inaktivt)
2010-01-29Att studera krympspänningar och sprickor i betonggolv på mark som förorsakas av skillnader i relativ fuktighet mellan plattans ovan- och undersida. (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25Beräkningsmetoder för splinesförband (inaktivt)
2009-08-20Webtjänst för Corporate Responsibility -index (inaktivt)
2009-02-26Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2008-05-20Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2008-02-28Examensarbete “Magnesiumgafflar” (inaktivt)
2007-12-18Algoritmutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-13Utveckling av värmeteknisk modell av sodapanna utifrån verkliga processer (inaktivt)
2007-11-20Automatisering av datainhämtningprocesser på Internet (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-08-17Framtagande av beräkningsmodell och beräkning av kostnader för e-arkiv (inaktivt)
2007-08-11Hur integreras resurser och mål i planeringsarbetet (inaktivt)
2007-06-04Semi-analytisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-06-04Rayleigh -Taylor-instabiliteten i nytt ljus (inaktivt)
2007-05-15SootTech söker examensarbetare i materiallära (inaktivt)
2007-04-16GreenIT skall bli klimatneutral (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-03-05Beräkning av belastning på höghöjdsbana (Sandviken) (inaktivt)
2007-02-23Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2006-10-07Webbaserad kontroll av ultraljudssökare (inaktivt)
2006-08-22Beräkning av Brand-, Tryck- och annan Restverkan (inaktivt)
2006-08-17Simulering av hydrauloljans kylning i lagertruckar (inaktivt)
2006-08-11CFD-BERÄKNING AV BASFLÖDESGRANAT MED EXTERN FÖRBRÄNNING (inaktivt)
2006-08-08Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-03-09Parallell beräkning av kombinatoriska spelvärden (inaktivt)
2006-02-01Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2005-11-24Simulering av fosforförluster från åkermark med ICECREAM-modellen (inaktivt)
2005-10-07CFD-BERÄKNING AV BASFLÖDESGRANAT (inaktivt)
2005-04-28Hydraulcylinder (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2005-02-14Mätning av turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i Hagors och som ett resultat av projektet EXPO Hagfors (inaktivt)
2005-01-31Produktivitetsutvecklingen i kraftvärmeföretagen(aw) (inaktivt)
2005-01-21Beräkning av fordonsfjädring (inaktivt)
2005-01-04Framtagning av standardiserad och optimerad spindelutdragare (inaktivt)
2004-12-02Produktivetet (Nordanstig) (inaktivt)
2004-08-19Arbeta mer rationellt med logistik internt i företaget. (inaktivt)
2004-08-17ANALYS AV DEFEKTFÖRKOMST OCH BEDÖMNING AV HAVERIRISK I GJUTNA KOMPONENTER (inaktivt)
2004-02-16Optimering av insättning (Hofors) (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-01-30Optimering av nosformer för reduktion av strukturell påverkan av aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2003-11-14Klungare bunchersystem (inaktivt)
2003-10-10Produktivitetsutvecklingen i kraftvärmeföretagen (inaktivt)
2003-09-10Intern prissättning inom företag (jj) (inaktivt)
2003-06-19Beräkning av nyckeltal (TH 01) (inaktivt)
2003-06-13Produktivitetsutvecklingen i fjärrvärmeföretagen (inaktivt)
2003-04-22Volymberäkning av Färgrymd (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-04Prediktering av packningsegenskaper hos siltiga moräner (inaktivt)
2003-01-28Beräkning av nyckeltal (KA 08) (inaktivt)
2002-11-08Beräkningsmodell för flygförseningskostnad (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.