Sökning: "C- Kvinnor"

Hittade 76 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C- Kvinnor.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-30Utmanande examensarbete på Sjöland & Thyselius inom app-utveckling och integration av hårdvara (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-10-18Utvärdering av medicinfri kvinnobehandling (inaktivt)
2011-10-14Betydelsen av självantigen vid artrit (inaktivt)
2011-04-26Ökad mångfald bland instruktörer inom polisen (inaktivt)
2011-03-18The Peepoo agriculture project (inaktivt)
2011-02-10Marknadsstrategier för svensktillverkad ved/pelletskamin (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-06-07Är det någon mening med att vara med i en referensgrupp? (inaktivt)
2010-06-01DB Schenker, Division Air & Ocean: Förenkla/Effekivisera offererings- och prissättningsarbetet (inaktivt)
2010-03-22Marknadsundersökning smyckesanvändning (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2009-12-16Utan könsstereotypa bilder och budskap? (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-25Beteenden kring och attityder till cykelhjälmar (kr) (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-01-29Marknadsundersökning för att klarlägga behov av en rekommendationstjänst för kläder och skor på internet (inaktivt)
2008-01-18Examensarbete om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2008-01-16Kundundersökning samt förändringsförslag till avance.nu (AP) (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-06-30Utredning av projekt i U-länderna (AP) (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-03-30Visit Bergslagen(aw) (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-03-15Jämställdhetsanalys för vård- och omsorgsförvaltningen (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-08Kartläggning av byggbranschens status (inaktivt)
2006-12-11Skillnad i bemötande av män och kvinnor i företags- och lånesituationer? (aw) (inaktivt)
2006-11-15Övriga frågeställningar hos Försäkringskassan Dalarna (inaktivt)
2006-11-15Arbetsskador (inaktivt)
2006-11-14Utvärdering av ett hälsoprojekt (inaktivt)
2006-11-02Hur utvecklas jämställdhetsarbetet på Skoghalls Bruk (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-05-05Öppenvårdsverksamhet för kvinnor med missbruk (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-05-02Molekylära studier av östrogen signalering som har betydelse för förebyggande och behandling av cancer i reproduktiva organ (inaktivt)
2006-04-03Community för företagsamma tjejer/kvinnor som komplement till ny bok (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-12-22Value Selling to EPC Contractors. Identification of Key Criteria and Formation of a Winning Value Proposition¿. (inaktivt)
2005-12-20Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland (inaktivt)
2005-12-06Lönekartläggning Stora Enso Grycksbo Bruk (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-11-07Vilket bemötande får flickor/kvinnor respektive pojkar/män vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium? (inaktivt)
2005-10-25Kvinnor som förebilder i teknikhistorien (inaktivt)
2005-08-31Examensarbeten inom Teknik / Elektronik / Data / System / Mekatronik / Produkt (inaktivt)
2005-02-07U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt)
2005-01-31Prognostiska markörer i bröstcancer (inaktivt)
2005-01-19Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-12-15U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-12-07Webbdesigner sökes till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-11-04Var tar kvinnorna från kommunen vägen? (inaktivt)
2004-10-28U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-25Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-10-07U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-04U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-09-14Teknikhistorien och kvinnor (inaktivt)
2004-08-31Utvärdering av projektet Olika kön - lika samtal (aw) (inaktivt)
2004-06-24Webbdesigner till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-06-07Gävle och dess historia för barn och ungdom (Gävle) (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-03-11Skiftarbete - sjukskrivningar (inaktivt)
2004-02-11OMBYGGNAD AV EN SNICKERIFABRIK TILL SPA (inaktivt)
2004-02-04INREDNINGSFÖRSLAG FÖR EN FUNKISBYGGNAD I SKOGEN (inaktivt)
2004-02-02Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv (inaktivt)
2003-12-18Jämställdhet i skola och undervisning (28) (inaktivt)
2003-10-10Genus/könsroller i lärarutbildning (inaktivt)
2003-07-18Elektronik / Mekatronik / Data / System (inaktivt)
2003-05-07Enkät till kvinnor i bioenergibranschen (Hofors) (inaktivt)
2003-04-30Utvärdering av projekt Vågbrytaren - Arbetslösa socialbidragstagares möjlighet till egen långsiktig försörjning. (inaktivt)
2003-02-07Demografisk beskrivning av Åmot (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.