Sökning: "C- försäkringskassan"

Hittade 36 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C- försäkringskassan.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Framtida applikations- och distributionsmodeller (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2010-12-15Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-12-15Ny RIA-plattform (Rich Internet Application) för ÄHS (inaktivt)
2010-12-15Frikoppla test från verksamhetskunskap (inaktivt)
2010-12-15Sociala medier och Försäkringskassan (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-09-07Kommunikationsstrategi för Samordningsförbundet i Trelleborg (inaktivt)
2010-07-29Utforskande testning (inaktivt)
2010-07-29Applikationsutveckling för mobila enheter (inaktivt)
2010-07-29Virtualiseringsprogramvara på klientdatorer för systemutveckling (inaktivt)
2010-07-29Utvärdering av optimal BI-plattform (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-06-16Framväxt av samverkan mellan olika myndigheter (inaktivt)
2008-02-08RESAM - vad betyder det för kunden? Samverkan inom offentlig sektor (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-08-17Samhällsekonomiska vinster av samordnande insatser vid psykisk ohälsa och vägen till egen försörjning (inaktivt)
2007-06-07Dyslexiprojekt i Södra Närke - en utvärdering (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-11-15Övriga frågeställningar hos Försäkringskassan Dalarna (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-03-30Enkätundersökning kring hur myndighetens bemötande och handläggning av enskilda ärenden uppfattas av den som söker om en ersättning. (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2006-01-23Enkätundersökning kring hur myndighetens bemötande och handläggning av enskilda ärenden uppfattas av den som söker om en ersättning. (inaktivt)
2006-01-09Utvärdering av samverkansprojektet Utresan (aw) (inaktivt)
2005-05-11Utvärdering av rehabiliteringsprojekt vid Vallentuna kommun (inaktivt)
2004-02-12Marknadsundersökning av ett hälsohem (inaktivt)
2004-02-11MARKNADSUNDERSÖKNING FRISKVÅRD (inaktivt)
2003-11-14Arbetsmarknaden för invandrare och handikappades i Sverige (inaktivt)
2003-11-14Dokumentation och utvärdering av riktat föräldrastöd till pappor (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.