Sökning: "C- invandrare"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C- invandrare.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-03-14Vad är effekterna av att elever i Svenska För Invandrare (SFI) utrustats med datorer? (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2009-04-15Marknadsundersökning för kaninprodukter (inaktivt)
2008-06-16Introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av Kommunguide- kontaktpersonsverksamhet för invandrare (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning - Socialförvaltningen (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av kvalitén i gymnasial vuxenutbildning. (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av utbildningen i Svenska för invandrare (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering av projekt för arbetslösa invandrare (inaktivt)
2006-11-06Naturmöten med invandrare (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-09-14Hur slussar vi deltagare i en relevant utbildning alternativt arbete? (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)
2003-11-14Arbetsmarknaden för invandrare och handikappades i Sverige (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.