Sökning: "C- uppsala universitet"

Hittade 78 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C- uppsala universitet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-01-09Programutveckling och analys av bilddata inom medicinsk radiologi (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-08-17Stadsplanering av gröna ytor, Moldavien (inaktivt)
2011-08-17Trafikplanering i Moldavien (inaktivt)
2011-08-17Nyetablering av deponi i Moldavien (inaktivt)
2011-08-17Stängning av avfallsdeponi i Moldavien (inaktivt)
2011-05-10Hållbar avfallshantering - exjobbare sökes till ett verkligt fall i Moldavien (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2010-12-28Simulering av växelströmsmatare med roterande tyristorlikriktare för vattenkraftgeneratorer. Examensarbete inom elektricitetslära 2010-12-21 (inaktivt)
2010-12-10INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN utlyses till våren2011/hösten2011 - fokus HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2009-12-28Examensarbete inom instrumentutveckling på Q-linea AB, Uppsala (inaktivt)
2009-12-17Examensarbeten i haptik och visualisering (inaktivt)
2009-03-04Global marknadsundersökning inom konsumentelektronik (inaktivt)
2008-02-28Design av bredboardsystem till satellitmagnetometer (inaktivt)
2008-02-28Design av bredboardsystem till satellitmagnetometer (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-09-24Fiberoptisk kommunikationslänk för mikroubåt (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-21X-jobb 20p (30hp): Miniatyrisering av en Spin-Dependent Tunnelling Three-Axial Magnetometer för rymdtillämpningar på ÅSTC, Uppsala Universitet (inaktivt)
2007-09-21Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-07-19Optimering av härdningsprocessen för sol-gel skikt (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-08-14Marknadsföring av utbildning (Gävle) (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-04-07Att hitta hästkonturer med datoriserad bildanalys (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-24Molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2005-11-01Var finns nya kunder inom bemanning och skrivbyrå? Och hur når vi dem? (inaktivt)
2005-09-13Hydrogeologiskt fältförsök och modellering: Förbättrad avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter (inaktivt)
2005-09-02Elektrokroma displayer: Adressering av elektrokemiska celler (inaktivt)
2005-09-02Elektrokroma displayer: Grafiska displayer med aktiv matris (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-03-29Toxikologisk information på Internet: är den relevant för struktur-aktivitetsmodellering? (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2005-02-02Spatial organisation av gener i cellkärnan (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-13Examensarbete i villkorsprogrammering (Constraint Programming) vid Uppsala universitet. (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-02-11Tillståndsprövning av reningsverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-11Saneringsplaner för avloppsnät (JJ) (inaktivt)
2004-02-09Energiutredning kopplat till vattenverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-02Elektrokroma displayer - Elektrokemiskt minne (inaktivt)
2004-01-07Undersökning av cytokrom P450 av 4F familjen hos människa (inaktivt)
2003-11-14Expression och punktmutation av mangan-lipoxygenas (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-04Förnyelsebar energi ur havsrörelser (inaktivt)
2003-04-04Energilagring med pumpkraftverk (inaktivt)
2003-04-04Undervattensgenerering (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-02-25Laserslutare (inaktivt)
2003-02-24Pulskraft: snabbladdning och marxkoppling (inaktivt)
2003-02-18Verkningsgraden hos vindkraftverk (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik & genomanalys på RNA-nivå (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-02Glidlager för roterande maskiner. (inaktivt)
2003-01-02Induktiv pulsgenerator (inaktivt)
2003-01-02Styrning av elektriskt energilager (inaktivt)
2003-01-02Konstruera 100 kW generator (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.