Sökning: "C-uppsats risk"

Hittade 147 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C-uppsats risk.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Småskalig BDT-vattenrening: hygienisk kvalitet. (inaktivt)
2012-02-15Low-friction coating on NDE probes (inaktivt)
2012-02-08Saltvatteninträngning i Haninge skärgård (inaktivt)
2011-12-20Film forming, bionic, environmentally benign corrosion inhibitions. (inaktivt)
2011-12-19MASTER THESIS PROJECT (30hp) IN PRECLINICAL STROKE (inaktivt)
2011-12-13Kartläggning av material för användning i avgasmiljöer i temperaturintervall 25-300°C med fokus på EGR teknik (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-12-06Supply chain mapping (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-21Risk and reliability optimization with storage and distributed generation (inaktivt)
2011-11-15Utvärdering av klassificeringsverktyg för omklassning av rödfyrshögar (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-11-02Mobiltelefon/tablet app för att varna förare vid risk för sladd (inaktivt)
2011-11-01Stress and Fatigue Analysis of a Demining UAV (inaktivt)
2011-10-14Modellering av risk (inaktivt)
2011-10-05The use of critical raw materials in passenger cars (inaktivt)
2011-10-05Functional Safety - Utvecklingsprocesser för hårdvara och mjukvara (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-09-23Understanding drug resistance by characterization of transcription factor complexes by mass spectrometry (inaktivt)
2011-09-12Kartläggning av mikrobiologisk kontamination (inaktivt)
2011-09-12Samband mellan slipning och Barkhausenvärde på vevaxlar (inaktivt)
2011-09-12Vidareutveckling av portföljoptimerare (inaktivt)
2011-07-12development of a model for project/portfoli uncertainty (inaktivt)
2011-06-27Olycks- och krishantering inom industri (inaktivt)
2011-06-19Host genetics in JCV and EBV infection (inaktivt)
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-15Studie av olika tillsatsämnens effekt på stålets strukturstabilitet (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2011-01-05Inventering förorenad mark träramsfabrik (inaktivt)
2010-12-28Väterelaterad spänningskorrosion i höghållfasta rörkonstruktioner (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-11-01MASTER THESIS PROJECT (30hp) IN PRECLINICAL STROKE at KISÖS (inaktivt)
2010-10-18Transplantation of mesenchymal stem cells to treat pronounced smooth tissue defects in congenital malformations. (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-30Investigation of PDM/PLM systems and management of environmental regulatory needs (inaktivt)
2010-09-29Film forming environmentally benign corrosion inhibitions (inaktivt)
2010-09-21Exjobb på NASDAQ OMX (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Raw Material Purchasing IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Purchase Market Analyze IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-07-01Calculating the risk of system failure in a heterogeneous distributed network (inaktivt)
2010-06-21Master theses: Stability analyses of gravity dams with probability-based design procedure (inaktivt)
2010-06-14Thesis project: Stress distribution in mechanical dampers IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-05-31Thesis work —Mechanistic studies on the pathways leading to covalent binding of drug molecules to protein targets (inaktivt)
2010-05-24Energy efficient storage of biomass at Vattenfall heat and power plants (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-03-09Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem (inaktivt)
2010-03-08Intern Structuring & Analysis (inaktivt)
2010-03-08Internship-Market Analysis (inaktivt)
2010-03-05Internship-Market Analysis (inaktivt)
2010-03-01Ansvarsutredning av förorenat område enl Naturvårdsverkets manual (inaktivt)
2010-02-22Traceability at Scania Engine Production of homemade parts (inaktivt)
2010-02-05Vidareutveckling av Safety Case-metodik till att hantera Risk/marginal-profil (inaktivt)
2009-12-14Impact of climate change on the Göta Älv river water quality, part of EU-Interreg project DiPol (inaktivt)
2009-12-03Material optimization for slide-plates used for brazing of stainless-steel heat exchanger (inaktivt)
2009-11-30Neuroprotective strategies for the treatment of the neurological complications of diabetes (inaktivt)
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-06-29Internationell miljörätt (inaktivt)
2009-01-21Miljöanalys av hel truck (inaktivt)
2008-10-16Saldodifferenser (kr) (inaktivt)
2008-06-16Marknadsundersökning bland presumtiva kunder (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of a New Method for Computer Tomography for Children (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-01-22Correlation measures in coordinated sell-off events (inaktivt)
2008-01-17Analys av läge och förslag till åtgärd av idag befintlig vågbrytare/Brygga till båtklubb i utsatt läge/Björkvik - Ingarö (inaktivt)
2008-01-17Analys och uppgradering av vågbrytare i utsatt läge (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-14Economic impact of in-situ coating technology for insulation of distribution lines (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-01Marketing survey - payment services (inaktivt)
2007-10-22Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-09-24Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Regional riskanalys av askanvändning (inaktivt)
2007-08-31Affärsplan för webbutvecklingsföretag (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-08-14Logistikutredning/processkartläggning på utbildningsföretag (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-05-22System för visualisering av artiklar i en ytbehandlingsanläggning (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-05-11Inactivation of pathogens in toilet waste (inaktivt)
2007-05-02Biogas residues as fertilizers – effects on plant growth, soil microbiology, and emission of green house gases (inaktivt)
2007-04-25Beräkningssystem kreditrisker (inaktivt)
2007-03-07Fate of plant pathogens during production of biogas as biofuel (inaktivt)
2007-01-26Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial (inaktivt)
2006-12-21Prevention av levercancer vid kronisk leversjukdom (inaktivt)
2006-10-31Aktinomycetproblematiken vid Norsborgs (och Lovö) vattenverk (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-08-07Stabilisering av gruvavfall (inaktivt)
2006-05-09Analysis of oxidative DNA damage (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-04-19Osteoporosis and cardiovascular disease: new roles for the cholesterol sensing receptor, Liver X Receptor (LXR) (inaktivt)
2006-03-30Chemicals in the driver¿s cab (trains) (inaktivt)
2006-03-17Risk assessment of chemicals used during the life cycle of a train (inaktivt)
2005-12-05Analysis of emissions from braking systems of trains. Analys av emissioner från tågs bromssytem (inaktivt)
2005-11-18Förändring av pappersegenskaper vid lagring under dragspänning (inaktivt)
2005-10-19Dioxin and light and skin cancer. Mechanisms for skin pigmentation at combined exposures to chemical carcinogens (inaktivt)
2005-09-16Hygien i kretslopp (mikrobiologisk kvalitet hos återförd växtnäring) (inaktivt)
2005-05-11Mätsystem för utvärdering av IT-outsourcing/insourcing (inaktivt)
2005-05-03Market Analyse of the plastic, rubber and adhesive industry in the Baltic States (inaktivt)
2005-04-12Komfortstudie av vägbulor (inaktivt)
2005-04-03Risks of salinisation in soil when using urine as a fertilizer in an arid climate ¿ a comparative study between two (or three) West African Countries (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-03-11Ägande, förvaltning eller försäljning av fastighet? (inaktivt)
2005-01-25Broad-scale characterisation of River Basin Districts under the EU Water Framework Directive (inaktivt)
2005-01-11Ekotox/humantox för kritiska ämnen i mark- och anläggningsbyggande (inaktivt)
2005-01-11Risker i tekniska system, emissioner från väg- och bankonstruktioner (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-09-29Utredning om ägande, förvaltning eller försäljning av Moderaternas fastighet i Norrköping (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-04-13Value at Risk i portföljval (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2003-12-10Miljöpåverkan från uppodlade sura sulfatjordar (inaktivt)
2003-11-14Effects of three key Alzheimer´s Disease proteins (amyloid beta-peptide, apolipoprotein E and presenilin-1) on the thioredoxin/glutaredoxin antioxidant systems (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-06-13Finansiering av ett expansivt litet företag med produktförsäljning (inaktivt)
2003-05-27Lönsamhetsanalys på färskvaror i butik (inaktivt)
2003-04-29Modern Approaches to Finding Genes that Cause Alzheimer´s Disease and Parkinson´s Disease (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-03-27Förändring av varumärke (UK 03) (inaktivt)
2003-02-17Searching for Genes that Cause Type 2 Diabetes and Obesity (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.