Sökning: "Cancer"

Hittade 70 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Cancer.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-21Cell Trapping (inaktivt)
2012-01-25Thesis work - Assess the feasibility of using an open-source code for parallel fluid dynamics calculations (inaktivt)
2011-12-05Analysis of high-throughput molecular data: biostatistics, bioinformatics, systems biology (inaktivt)
2011-11-29Single cell isolation (inaktivt)
2011-09-23Understanding drug resistance by characterization of transcription factor complexes by mass spectrometry (inaktivt)
2011-06-19Development and commercialization of HaloPlex PCR for next-generation DNA sequencing (inaktivt)
2011-03-08Bioactive sphingolipids – implications for liver cancer (inaktivt)
2010-10-18Thesis work - Analysis of transgenic mouse models of inflammation (inaktivt)
2010-10-08Gene networks and systems biology (inaktivt)
2010-08-16Bioactive sphingolipids – implications for liver cancer (inaktivt)
2010-06-23Master thesis in gene technology at KTH: Development of a specialized cell (inaktivt)
2010-06-08High-throughput molecular data analysis (inaktivt)
2010-06-07Thesis work - Analysis of transgenic mouse models of inflammation (inaktivt)
2010-03-15Technology development and application for next-generation sequencing of cancer (inaktivt)
2010-03-15Bioinformatics of Next Generation Targeted Re-sequencing Design and Analysis (inaktivt)
2010-01-26Computed Aided Detection of temporal changes in mammography (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Kindlins - a novel family of integrin-interacting proteins: crystal structure, biological function and role in human cancers (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Kolesterolsänkande läkemedel och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2008-05-30Spatial and temporal regulation of growth factor signalling during cell differentiation (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of a New Method for Computer Tomography for Children (inaktivt)
2008-05-15Tumor angiogenesis and antiangiogenic cancer therapy (inaktivt)
2008-05-15Tumor lymphangiogenesis and metastasis (inaktivt)
2008-05-15A zebrafish model to study tumor angiogenesis and growth (inaktivt)
2008-05-15Angiogenesis and obesity (inaktivt)
2008-05-15Tumor angiogenesis and antiangiogenic cancer therapy (inaktivt)
2008-05-15Tumor lymphangiogenesis and metastasis (inaktivt)
2008-05-15Angiogenesis and obesity (inaktivt)
2008-05-15A zebrafish model to study tumor angiogenesis and growth (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2007-11-22Characterization of tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP)-4 in tissue repair, inflammation and cancer (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-09-24Fullkorn: extraktion av alkylresorcinoler (inaktivt)
2007-09-20Molecular pathways in control of melanoma cell growth, invasion and apoptosis (inaktivt)
2007-08-27Design and Implementation of a Patient Database to Support a Cancer Research Project (inaktivt)
2007-08-23Characterization of a novel metalloproteinase (MMP) and a tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP) in tissue repair, inflammation and cancer (inaktivt)
2007-06-27Kolesterolsänkande läkemedel och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2007-06-04Haptic Feedback Forces Applied to Radiation Treatment Planning (inaktivt)
2007-02-06SELDI MS data analysis in cancer proteomics (inaktivt)
2007-01-22Nitric oxide dependent mechanisms in the urogenital tract (inaktivt)
2007-01-22Optimizing digital breast tomosynthesis (inaktivt)
2006-11-17Degree Projects related to Life Sciences (including Biomedical informatics) (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-05-09Analysis of oxidative DNA damage (inaktivt)
2006-05-02Molekylära studier av östrogen signalering som har betydelse för förebyggande och behandling av cancer i reproduktiva organ (inaktivt)
2006-01-30Characterization of a novel metalloproteinase in tissue repair, inflammation and cancer (inaktivt)
2005-12-05Thioredoxinsystemet och selenföreningar vid cytostatikaresistent tumörsjukdom (inaktivt)
2005-11-24Analysis of mice with a P3 deletion in the DCC gene (inaktivt)
2005-10-19Dioxin and light and skin cancer. Mechanisms for skin pigmentation at combined exposures to chemical carcinogens (inaktivt)
2005-06-08Examensarbete i Molekylärgenetik 20 p Role of chromatin modifications in controlling cell growth (inaktivt)
2005-06-08Tumörsuppressorn p53 och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2005-05-16Omsättning av androgener - betydelse för prostatacancer (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-03-01Optimisation of a detector for radiation therapy (inaktivt)
2005-01-19DNA-repair proteins that recognize damage induced by ultrasound (inaktivt)
2004-12-08Induction of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) by dendritic cell vaccination: Loading of dendritic cells with whole tumour cell mRNA (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-10-19Characterization of human thioredoxin-like 1 (Txl-1), a novel member of the thioredoxin family of redox proteins. (inaktivt)
2004-01-07Ny teknik för optimering av strålterapi (inaktivt)
2003-12-04Image reconstruction for optimization of radiation therapy (inaktivt)
2003-12-04Devising strategies to treat genetic diseases with cell penetrating peptides (inaktivt)
2003-10-14Tumörsuppressorn p53 och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2003-06-26Characterization and functional studies of human thioredoxin-like 1 (Txl-1) protein (inaktivt)
2003-06-04EIF5A1, EIF5A2, DHS and DHH as new oncogenes (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)
2002-10-14Use of filamentous phage to target host immune system against renal cell cancer (RCC) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.