Sökning: "D-uppsats och matematik"

Hittade 74 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet D-uppsats och matematik.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-01-04Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013 (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-14Modellering av risk (inaktivt)
2011-09-12Vidareutveckling av portföljoptimerare (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-04-26Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-04Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-03-01Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-02-25Utomhuspedagogik - utveckling av "pedagogiska ryggsäckar" (inaktivt)
2011-02-16Automatisk generering av vägar och landskap utifrån kartdata (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-08-30Programmerare, spelutvecklare och grafisk designer önskas för vidareutveckling av interaktiv webbbaserad kunskapsportal. (inaktivt)
2010-08-20Beräkning av drivlinebelastningar (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete för lärarstudenter i matematik/specialpedagogik. (inaktivt)
2009-02-13Pedagogiskt ”dataspel/station” (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2007-12-20Transportmodell (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-04Examensarbeten inom säkerhetssystem och SIL-verifiering (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-06-22Utvecklingsprojekt i matematik i förskolan (inaktivt)
2007-06-14Beröringsfri mätteknik (inaktivt)
2007-05-25Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2007-05-07Mediaproduktion för Dalénium Upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Handbok till webbportal (aw) (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2006-10-11Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2006-06-20Modellering av vattenbalansen i ett avverkat N-gödslingsförsök i Härjedalen (inaktivt)
2006-05-09CleverLearning söker exjobbare inriktning datavetenskap (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-03-14Optimering av selektionsalgoritm (inaktivt)
2005-11-30Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-05-18System för pensionsfonder (inaktivt)
2005-04-20Inertial Navigation System for aircrafts (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-03-14Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-02-07Handbok för webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ utställning i en historisk kvarn (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ levandegöra gammal bruksmiljö (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2004-12-08The value of american options (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-10-19Matematik och psykologi tillämpat på domstolsbeslut (inaktivt)
2004-10-19Utveckling och användning av nya metoder inom kvantitativ hälsoriskbedömning (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-02-23Prissättning av kollektivtrafik (inaktivt)
2004-02-18Statistik, felberäkning, energisystem, mätsystem, problemlösning (Ljusdal 23) (inaktivt)
2003-12-18Datorn i undervisningen (30) (inaktivt)
2003-07-16Fortlevnad av projekt (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-05-27Lönsamhetsanalys på färskvaror i butik (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-01-20Modellering av litiumbatterier (inaktivt)
2002-11-27Algoritmutveckling för planering i flera dimensioner (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.