Sökning: "DNA-analys"

Hittade 97 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet DNA-analys.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-09Investigating Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) strain variability (inaktivt)
2011-06-19Development and commercialization of HaloPlex PCR for next-generation DNA sequencing (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-04-28Epigenetic regulation of experimental arthritis (inaktivt)
2011-04-21Alzheimerforskning – Transgena djurmodeller (inaktivt)
2011-03-16Computer-aided design of self-assembled DNA nanostructures (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2011-01-17Development and comparison of analytical methods for the quantification of residual host cell DNA (inaktivt)
2011-01-17Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA (inaktivt)
2010-10-18Thesis work - Analysis of transgenic mouse models of inflammation (inaktivt)
2010-09-07High Tg polymeric materials for heated microfluidic systems (inaktivt)
2010-06-07Thesis work - Analysis of transgenic mouse models of inflammation (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-05-04Structured 2D/3D material using DNA as building blocks (inaktivt)
2010-03-15Technology development and application for next-generation sequencing of cancer (inaktivt)
2010-03-15Bioinformatics of Next Generation Targeted Re-sequencing Design and Analysis (inaktivt)
2010-03-08Bioinformatic analysis of gene content in pathogenic human parasites (inaktivt)
2009-12-29Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-28Examensarbete inom instrumentutveckling på Q-linea AB, Uppsala (inaktivt)
2009-12-19Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-19Kopia av Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-07-15Naturvårdsinventeringar med insektsferomoner: Feromonövervakning av Biodiversitet (inaktivt)
2008-06-16Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2008-05-30Molecular mechanism of transcriptional regulation of the heat shock response in archaea (inaktivt)
2008-05-30Stress response in eukarya: Structural studies on eukaryotic heat shock transcription factors (inaktivt)
2008-05-30Kolesterolsänkande läkemedel och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2008-05-30Technology development for high throughput comparative genomic analysis of copy number variations (inaktivt)
2008-02-06The role of DNA damage and repair in desiccation-tolerant tardigrades (Björndjur) (inaktivt)
2008-01-29Algoritmutveckling för DNA-sekvensiering (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2007-12-19Kopia av Algoritmutveckling för DNA-sekvensiering (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-09-21Investigation of the connection between transcription and DNA damage repair (inaktivt)
2007-09-13Investigation of Carbon Nanotube-DNA Interaction (inaktivt)
2007-08-16Oxidativ stress och uppkomst av neurodegenerativa/neuropsykiatriska sjukdomar (inaktivt)
2007-06-27Kolesterolsänkande läkemedel och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2007-05-22Alternaria species and other moulds infecting Swedish grain at harvest (inaktivt)
2007-04-12Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2007-04-11Chlamydia - how to trace a mutant escaping detection systems and contact tracing (inaktivt)
2007-03-29Microbial population dynamics in fermented pig feed (inaktivt)
2007-03-12Monitoring yeast- lactic acid bacteria in industrial ethanol production: Development of molecular quantification methods (inaktivt)
2007-03-07Microbial community profiling and biocontrol of storage pathogens on sugarbeets (inaktivt)
2007-02-26Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2006-11-22Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-05-09Analysis of oxidative DNA damage (inaktivt)
2006-04-24Biosensorer baserade på FET sensorer av breda bandgaps material (inaktivt)
2006-02-28Molecular characterisation of the microbial community in moist cereal grain storage (inaktivt)
2006-02-28Molecular characterisation of the yeast and bacterial community in industrial ethanol production (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2006-01-18Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-12-05Sensing biological reactions using magnetic nanoparticles (inaktivt)
2005-11-24A workflow-based system for computer-assisted design of oligonucleotide probes (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-06-08Examensarbete i Molekylärgenetik 20 p Role of chromatin modifications in controlling cell growth (inaktivt)
2005-06-08Tumörsuppressorn p53 och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2005-05-16Omsättning av androgener - betydelse för prostatacancer (inaktivt)
2005-03-10Analys av kovarianser i sekvensalignment (inaktivt)
2005-02-02Spatial organisation av gener i cellkärnan (inaktivt)
2005-01-31Prognostiska markörer i bröstcancer (inaktivt)
2005-01-19DNA-repair proteins that recognize damage induced by ultrasound (inaktivt)
2005-01-12Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-08Induction of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) by dendritic cell vaccination: Loading of dendritic cells with whole tumour cell mRNA (inaktivt)
2004-12-08Induction of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) by plasmid DNA immunization: What are the requirements for promotor driving the antigen expression? (inaktivt)
2004-12-01Kloning och uttryck av det cellcykel-relaterade proteinet Mus81 (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-10-19Characterization of human thioredoxin-like 1 (Txl-1), a novel member of the thioredoxin family of redox proteins. (inaktivt)
2004-06-29EVOLUTION OF AN ENDONUCLEASE. (inaktivt)
2004-06-29COLIPHAGE T4 ENDONUCLEASE II ¿ A RECOMBINASE DISGUISED AS RESTRICTION ENDONUCLEASE? (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av cer-7 mutanten i Arabidopsis (inaktivt)
2004-03-26Screening av vitkålsmaterial för folathalt (inaktivt)
2004-03-26Användning av DNA markörer i förädlingsyfte hos tall och gran (inaktivt)
2003-12-04Droplets in microscopic fluid flow (inaktivt)
2003-11-14Expression of a newly discovered protein involved in iron metabolism (inaktivt)
2003-10-16Genetic analysis in familial dementia (inaktivt)
2003-10-14Tumörsuppressorn p53 och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2003-09-17Ribonucleotide reductase database (inaktivt)
2003-09-17Funktionella studier av SHP, en ovanlig orphan kärnreceptor (inaktivt)
2003-06-26Genome-wide analysis of developmentally controlled gene expression in a differentiating prokaryote (inaktivt)
2003-06-26Characterization and functional studies of human thioredoxin-like 1 (Txl-1) protein (inaktivt)
2003-05-27Developing novel methods for high-throughput scoring of gene variation in human and animal disease states (inaktivt)
2003-04-29Interaktioner mellan glutamatreceptorer och intracellulära proteiner i nervceller (inaktivt)
2003-04-25Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-04-16Proteinexpression i olika värdceller (inaktivt)
2003-03-27Är du intresserad av proteinexpression i olika värdceller och söker examensarbete (20 p) till våren? (inaktivt)
2003-03-17Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik - utveckling av Web interface för prediktionsmetoder (inaktivt)
2003-01-20Quantitative Trait Analysis in the Genetics of Complex Human Diseases (inaktivt)
2003-01-07EVOLUTION OF AN ENDONUCLEASE (inaktivt)
2003-01-07COLIPHAGE T4 ENDONUCLEASE II A RECOMBINASE DISGUISED AS RESTRICTION (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.