Sökning: "Databaser"

Hittade 128 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Databaser.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av databas för energistatistik och packetering av stora datamängder av kunddata (inaktivt)
2011-09-12Vidareutveckling av portföljoptimerare (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2011-03-30En maskindatabas för hela kedjan (inaktivt)
2011-01-20Dokumenthantering i SharePoint - standardiserad webbplats (inaktivt)
2011-01-20Automatiserad testning av SharePoint-applikationer (inaktivt)
2011-01-20Marknadsförings- och rekryteringsmodul i SharePoint (inaktivt)
2011-01-11Utveckling av måttdatabas för kommuner (inaktivt)
2010-12-17Utveckla modul för Microsoft Sharepoint (inaktivt)
2010-11-02Programmering av framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-10-18Analys samt implementation av migrering från existerande MySQL databas till NoSQL databas. (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-08-25Programmerare sökes till nyskapande webbprojekt / Programmer wanted for groundbreaking web project (inaktivt)
2010-06-21Vad gör vi om vi blir matförgiftade? (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-18Studie av NoSQL-databaser (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-03-09Ny affärsidé behöver hemsida med flera databaser. (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2010-01-12Utveckling av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2010-01-11Programmering av framtidens mätteknik (inaktivt)
2009-12-14Strategi för analys av användande och ROI av virtuella tjänster (inaktivt)
2009-08-10Webbaserat system för distansbehandling av smärta (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2008-06-16Webbprogrammerare (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Javabaserat frånvarosystem för Gymnasiet (inaktivt)
2008-05-30Javabaserat schemaprogram för Gymnasieskola (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-28Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-10Kostnadskalkyler med miljöinformation (inaktivt)
2008-01-10Kopia av Kostnadskalkyler med miljöinformation (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-06Vidareutveckling av programvara ShopDisplay (inaktivt)
2007-11-06Tillgängliggöra historiska databaser (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-12Examensarbete på 3! Prestandaoptimeringar av faktureringsprocessen (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-24Knowledge discovery in large datasets: The Netflix prize (inaktivt)
2007-08-16Webbdesign i PHP/MySQL (inaktivt)
2007-08-13Databashantering (Hofors) (inaktivt)
2007-06-27Prognosmodell för ärendeinflöde. Kösimulering utifrån befintligt databasmaterial (inaktivt)
2007-06-04Databas - ett delprojekt i en kvalitetsstudie för läkemedelsindustri inom ramen för BET-projekt (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Skogens Konungs hemsida (AP) (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-05Ny videocommunitytjänst (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-19Spännande utvecklingsprojekt inom IT/ekonomiadministration (inaktivt)
2007-02-19Webbprogrammerare (inaktivt)
2007-02-09Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende (inaktivt)
2007-02-05Examensarbete inom projektledning, IT och kommunikation (inaktivt)
2007-02-05DTS & Partners AB söker om ex-jobbare och/eller LiA studenter (inaktivt)
2007-01-10Databashantering (Hofors) (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-12-06Nytt web-baserat läromedel (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-10-31Utveckling av webb/databasapplikation till internationellt företag inom svensk kvalitetsdesign (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-10-13Return on investment (ROI)/nyttovärdering av verksamhet vid Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-10Utveckling av en databas gällande en ny databasdriven internettjänst. (AP) (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-02-24Marknadsanalys av Sveriges äldsta konsttidskrift (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-11-17Naturresursplaner och restmaterial, MFP (inaktivt)
2005-08-30Utveckla GUI för PDA handdator (inaktivt)
2005-08-25Systemering av driftdatabas, vidareutveckling och omkoppling till centralt lagrad data (inaktivt)
2005-07-25Databasadministration - situationsanalys och förbättringsåtgärder (75) (inaktivt)
2005-06-14System för hantering av geografisk information i en databasmiljö (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-06-01Utveckling av Centrallagersystem för butik med databaskopplingar till befintligt butiksdatasystem. (inaktivt)
2005-04-22Analys av alternativa system för datalager i J2EE (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-03-29Toxikologisk information på Internet: är den relevant för struktur-aktivitetsmodellering? (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Spännande exjobb inom Web Services, JSP och Java (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-11-30UR (Utbildningsradion): Barn- och ungdomsredaktionen söker innovativa ideer till sina radio- och tv-sajter (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-09-28Trådlösa kortläsarterminaler (inaktivt)
2004-09-20WEB-Projekt Data i realtid (aw) (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-07-01Högtemperaturkorrosion av Fe- och Ni-bas legeringar i ångatmosfär (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-09Lägga upp databaser ibefintligt mps system (inaktivt)
2004-02-10Datasäkerhet - Säkerhetsrevision (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-01-07Vi söker personer som vill vara med och skapa/utveckla en portal (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-11-13Effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-06-13Bilddatabas/webcrawler (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-01-27Studie av Sveriges fordonspark utifrån de typfordon som används vid vägutformning (inaktivt)
2003-01-20Distribuerade databaser - en jämförelse mellan databas-specifik teknik och XA-standarden (inaktivt)
2003-01-20Jämförelse av PL/SQL och Java för att skriva databaskod i Oracle (inaktivt)
2003-01-20Modernt & effektivt bibliotek (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.