Sökning: "Design Automation"

Hittade 22 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Design Automation.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-21Future collaboration and interaction techniques for marine systems (inaktivt)
2012-01-16Study and development of event triggered single burst power cells (inaktivt)
2012-01-16Investigation of Wideband Radio Transmitters and Receivers for Localization (inaktivt)
2011-12-01Mobile Interaction for Process Automation Domain (inaktivt)
2011-08-22Research Master’s Thesis Projects in Theoretical Computer Science (inaktivt)
2011-06-23Industrial User Experience development (inaktivt)
2011-03-25Air quality visualization for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-25GUI for mobile assets tracking in underground mines (inaktivt)
2011-03-25Communication and instrumentation GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-25Spatial data model & GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2010-11-12Mobile phones can be used as traffic safety support devices (inaktivt)
2010-04-20Enhancement techniques for lane position adaptation (inaktivt)
2009-12-08Design and Implementation of WirelessHART sub-system on a System-on-Chip radio (inaktivt)
2008-05-30Electric Power System Communication Traffic Modelling (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2007-08-15Automotive Radar Demonstrator Test and PCB Design (inaktivt)
2007-06-14Applying Knowledge Based Engineering to manage Aftermarket requirements (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-01-22Design, konstruktion och testning av ett nytt förbränningssystem till moderna eldstäder (inaktivt)
2006-12-18 Efficient use of the CPP Emulator within CPP Design Unit (kr) (inaktivt)
2005-04-28Metod/Apparat för spädning av pappersmassa (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.