Sökning: "Diesel"

Hittade 24 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Diesel.


Inkom Exjobbsförslag
2011-08-22Heat Exchangers for Future Heavy Commercial Vehicle Powertrains with reduced CO2 emissions (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-04-19Using magnetic fields to prevent microorganism growth (inaktivt)
2011-03-09PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler. (inaktivt)
2010-11-30Master thesis work in Chemical Engineering: catalytic production of green fuels (inaktivt)
2010-11-18Mätning av vätskekvalitet i HD motorer (inaktivt)
2010-06-23Design of a mobile application for control of charging and visualisation of energy consumption for electric cars (inaktivt)
2010-04-21HC-omvandling och värmeöverföring i oxidationskatalysator och filter (inaktivt)
2010-02-23Korrosionsegenskaper hos stål i bio diesel (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2009-12-07Master thesis: 3D Parameterized FEM Modelling of a Piston Ring in a Marine Diesel Engine (inaktivt)
2008-02-21Thesis project for engineers and economists: Learning curves for Biomass Gasification (inaktivt)
2008-01-04Master Thesis Work on Alternative Fuels for Internal Combustion Engines (inaktivt)
2007-12-18 Recycling of passenger car tyres and plastics (three projects) (inaktivt)
2007-12-17Three master theses available: Recycling of passenger car tyres and plastics (inaktivt)
2007-10-18Analys av den tekniska miljön (inaktivt)
2007-10-18Förutsättningar för biobaserade bränslen (inaktivt)
2007-09-19Vilken buss är det bästa miljövalet? (inaktivt)
2007-08-01Environmental assessment of future vehicle energy carriers and powertrains (inaktivt)
2007-04-02Kvalitetsbedömning av biobränslen (inaktivt)
2006-12-19Miljöutredning Naturbruksgymnasiet Dingle (inaktivt)
2006-02-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2005-08-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2005-06-27Utveckling av jordmätsond (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.