Sökning: "EU i världen"

Hittade 17 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet EU i världen.


Inkom Exjobbsförslag
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-09-14Internationalisering och utveckling av vingårds e-handelsplattform (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-04Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2007-04-04Lagstiftning och normer beträffande golv och beläggningar (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-05Import av choklad (aw) (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-05-02Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-02-24Lagstiftning och normer beträffande golv och beläggningar (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-03Avancerad bildbehandling och programmering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.