Sökning: "EXAMENSARBETE bioteknik"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet EXAMENSARBETE bioteknik.

Inkom Exjobbsförslag
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-01-10Utveckling av materialkombination för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-06-04Databas - ett delprojekt i en kvalitetsstudie för läkemedelsindustri inom ramen för BET-projekt (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-01-26Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial (inaktivt)
2006-08-18Midorion AB: Examensarbete inom Fysik (2 personer) (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-04-16Utveckling, tillverkning och verifiering av en biosensor för detektion av substanser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.