Sökning: "Efterfrågan"

Hittade 85 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Efterfrågan.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-12-05Baltkabeln - en kritisk granskning av följder (inaktivt)
2011-11-21Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-11-17Analys av Stockholms Fiskmarknad (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-08-18Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-04-12Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-01-05Hur viktig är miljön inom privat hemtjänst? (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-09-16Attityder, vanor och kunskap kring ekologisk mat (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-02-10Nya aktiviteter i Järvsöbacken (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Frankrike (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Tyskland (inaktivt)
2010-01-20Marknadsplan för ny världsunik produkt (inaktivt)
2009-12-08Miljökrav och miljömärkning vid inköp och upphandling i Spanien (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-11-24Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering? (inaktivt)
2009-11-24Kopia av Flyttkedjestudier (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-02-23Design av möbler (inaktivt)
2009-01-26Lönsamhet för småskalig slakt och förädling. En jämförelse mellan att sälja djuren till slakteri och att hantera hela kedjan själv från uppfödning till försäljning till kund (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-06-16Marknadens efterfråga på en ny produkt (inaktivt)
2008-05-30Statistikverktyg för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Fonetisk sökning för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-05-15Regionaltågets etablering (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-01-30Marknadsundersökning - behov av Miljötaxi (inaktivt)
2007-12-14Klimatkompensation av varutransporter (inaktivt)
2007-11-14Vidareutveckling av monteringssystem för inredningspaneler (inaktivt)
2007-10-05Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-08-10Utveckling av användbar prognosticeringsmetod för provflödena inom Laboratoriemedicin i Östergötland (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-05-15Marknadsanalys rostfria kärl (kr) (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04En studie i att exportera svenskt livsmedel inom EU (inaktivt)
2007-03-29Från varu- till tjänsteproduktion. Nya affärsområden? (67) (inaktivt)
2007-03-07Marknadsundersökning av handeln i Forshaga (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-02-05Konstruktion av webbsida (inaktivt)
2007-01-23Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-10Smakprov! Före och efter användadet av kompetensen designad kommunikation. GH (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-13Kokvigeproduktion ¿ en fältstudie (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-08-23Marknadsundersökning av nya utbildningar inom brandförsvar (inaktivt)
2006-02-02Marknadsplan (fp) (inaktivt)
2005-11-20En marknadsundersökning och en konkurrentanalys för Impera Kommunikation AB (inaktivt)
2005-11-18Marknadsundersökning - tjänster för mobilkameror (TH 11) (inaktivt)
2005-11-17Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet Nordanstig - Världens Plats!(Nordanstig) (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-13Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats! (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2005-04-27Marknadsundersökning ¿ smaksatt stilla vatten (JJ) (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-04-25Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-01-11Sluttäckning med restprodukter i dag och i framtiden (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-01-22Detaljhandeln på Gotland (63) (inaktivt)
2004-01-22Tillväxt för småföretag (61) (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-06Flödesanalys/ layoutplanering (Sandviken) (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-08-28Kartläggning av marknadens efterfrågan! (inaktivt)
2003-06-13Två examensarbetare sökes för beteendestudier på ekologiska utegrisar. (inaktivt)
2003-06-13Översyn av översiktsplaner i mindre orter (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-10-15Optimal prissättning av biografföreställningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.