Sökning: "Empirisk"

Hittade 22 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Empirisk.


Inkom Exjobbsförslag
2011-02-07Ekonomisk förening – den okända bolagsformen (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2010-08-23Kooperativt företagande (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2007-10-15Exjobb i Rädda barnens lokalförening, Eskilstuna (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-01-07Stadsliv, klimat och väder - en empirisk undersökning av offentliga rum i Göteborgs centrum (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.