Sökning: "Energiåtgång"

Hittade 12 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Energiåtgång.

Inkom Exjobbsförslag
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-08-03Fordonsmodell för realtidsberäkning av energiförbrukning (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2007-09-04Utvärdering av process för destillation av etanol (inaktivt)
2007-08-16Analys och effektivisering av de tekniska installationerna i en livsmedelsbutik (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-03-26Användarstudier, internlogistik och beräkningar av tidsvinster vid manuell hantering (inaktivt)
2004-12-08Krocksimulering av fogar (inaktivt)
2004-03-17Kartering av vattenbalanser på SCA i LIlla Edet Bruk(40 min från Göteborg) (inaktivt)
2002-10-07LCA analys på ett luftverktyg (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.