Sökning: "Forskning och utveckling FoU"

Hittade 4 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Forskning och utveckling FoU.

Inkom Exjobbsförslag
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.