Sökning: "G protein"

Hittade 168 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet G protein.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Exam-work -Comparability and integrity of biopharmaceuticals (inaktivt)
2012-01-11Determining the size of fluorescence spots in biological images 10 times below the diffraction resolution limit. (inaktivt)
2011-12-20Film forming, bionic, environmentally benign corrosion inhibitions. (inaktivt)
2011-12-08Master Thesis: New protein characterization methods (inaktivt)
2011-11-24Novel bionic surface modification methods (inaktivt)
2011-10-25Thesis work - Development of chromatographic screening methods for a deeper understanding of ligand-serum protein interactions in Drug Discovery. Location AstraZeneca Mölndal. (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-23Understanding drug resistance by characterization of transcription factor complexes by mass spectrometry (inaktivt)
2011-06-23Master Thesis: Biotechnology (inaktivt)
2011-06-23Master Thesis: Protein sample prep (inaktivt)
2011-06-23Novel bionic surface modification methods (inaktivt)
2011-05-30Computational 3D image analysis of the actin filament structure (inaktivt)
2011-05-17Master Thesis (Examensarbete): Smartphone Apps (inaktivt)
2011-01-17Development and comparison of analytical methods for the quantification of residual host cell DNA (inaktivt)
2011-01-05Unraveling the mystery of clinical variations in “Skellefteå-sjukan” (inaktivt)
2010-12-20Reduction of Non-specific Adsorption of Proteins in a Microfluidic System (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-09-28Co-Kristallisering av ”Malariaporinen” för Strukturbaserad Läkemedelsdesign (inaktivt)
2010-09-16Does the cannabinoid receptor ligand hemopressin induce cell death in lymphoma? (inaktivt)
2010-07-05Amyloid beta-peptide and synapses: Two important players in Alzheimer Disease (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-06-07Thesis work - Genetically encoded regulable imaging reporters for in vivo cell localisation (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-05-31Thesis work —Mechanistic studies on the pathways leading to covalent binding of drug molecules to protein targets (inaktivt)
2010-04-20Increased APP expression and formation of aggresomes of Alzheimer disease-related protein APP: A response to cellular stress in AD (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2009-12-29Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-19Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-19Kopia av Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-06-10Diploma work in structural biochemistry: Why are aquaporins in spinach leaves sensitive to mercury? (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2008-12-17Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2008-06-16Aktivering av transkriptionsfaktorer som reglerar inflammation och autoimmunitet (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Kindlins - a novel family of integrin-interacting proteins: crystal structure, biological function and role in human cancers (inaktivt)
2008-05-30Molecular mechanism of transcriptional regulation of the heat shock response in archaea (inaktivt)
2008-05-30Stress response in eukarya: Structural studies on eukaryotic heat shock transcription factors (inaktivt)
2008-05-30The role of Omi/HtrA2 protease activity in mitochondria during apoptosis in Alzheimer’s disease (AD) (inaktivt)
2008-05-22Peptide-protein interactions (inaktivt)
2008-05-15A zebrafish model to study tumor angiogenesis and growth (inaktivt)
2008-05-15A zebrafish model to study tumor angiogenesis and growth (inaktivt)
2008-02-26Gene Regulation by p73 (inaktivt)
2008-01-25Membrane assembly of human G-protein coupled receptors (inaktivt)
2008-01-16Karakterisering av intracellulära proteininteraktioner med NMDA-receptorn (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Membrane assembly of human G-protein coupled receptors (inaktivt)
2007-11-22Characterization of tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP)-4 in tissue repair, inflammation and cancer (inaktivt)
2007-10-23The role of Omi/HtrA2 protease activity in mitochondria during apoptosis in Alzheimer’s disease (AD) (inaktivt)
2007-10-17Characterization of novel cell cycle genes in archaea (inaktivt)
2007-09-21Is medin amyloid the causing agent when the aorta breaks? (inaktivt)
2007-09-21Immunostaining-based molecular characterization of filopodia tips in neuroblastoma cells (inaktivt)
2007-09-20Molecular pathways in control of melanoma cell growth, invasion and apoptosis (inaktivt)
2007-09-13Investigation of Carbon Nanotube-DNA Interaction (inaktivt)
2007-08-23Characterization of a novel metalloproteinase (MMP) and a tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP) in tissue repair, inflammation and cancer (inaktivt)
2007-08-16Oxidativ stress och uppkomst av neurodegenerativa/neuropsykiatriska sjukdomar (inaktivt)
2007-04-27Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2007-04-27Cardiac disease and heart valve amyloidosis-what is the connection? (inaktivt)
2007-03-19Light chain amyloidosis- a cruel disease with an unknown pathogenic mechanism (inaktivt)
2007-03-19Structural determination of enzymes important in bio-fuel production (inaktivt)
2007-03-16Cardiac disease and heart valve amyloidosis-what is the connection? (inaktivt)
2007-03-16Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2007-03-12Enzyme mining from biogas sludge - A metaproteome approach (inaktivt)
2007-03-07New ”green” uses of by-products from bio-ethanol production (inaktivt)
2007-02-06SELDI MS data analysis in cancer proteomics (inaktivt)
2007-02-02Development of new treatment strategies for allergic disease (inaktivt)
2007-01-22The role of β-arrestin in mGlu5 internalization and receptor signalling (inaktivt)
2007-01-22Den molekylära bakgrunden till blodproteiners multifunktionalitet (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2006-11-22Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2006-10-19Mechanisms for regulation of the allergic immune response as targets for allergen-specific immunotherapy (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-10-13Is medin amyloid the causing agent when the aorta breaks? (inaktivt)
2006-10-11Utvärdering/optimering av affinitetsligander (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-09-25Smac/Diablo and Omi/HtrA2 release from mitochondria during apoptosis in Alzheimer’s disease (AD) (inaktivt)
2006-08-21Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-08-21The role of glutaredoxin 2 in the life of Escherichia coli (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-03-20Cannabinoid-receptorers roll vid mantelcellslymfom (inaktivt)
2006-02-28Molecular characterisation of the microbial community in moist cereal grain storage (inaktivt)
2006-02-28Molecular characterisation of the yeast and bacterial community in industrial ethanol production (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-18Induction of pathogenesis-related proteins in barley during infestation with the aphid Rhopalosiphum padi (inaktivt)
2005-12-05The role of glutaredoxins in the interaction of bacterium with the host (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-07Characterization of cell wall beta-glucosidae from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2005-08-28Thioredoxin 80 (Trx80): A trigger of the Innate- and Adaptive-immunity (inaktivt)
2005-06-08Examensarbete i Molekylärgenetik 20 p Role of chromatin modifications in controlling cell growth (inaktivt)
2005-06-02Relating molecular mechanisms between cholinergic receptor deficit, changed cellular membrane structure and oxidative stress in Alzheimer¿s disease (inaktivt)
2005-06-01The role of glutaredoxin 2 in the life of Escherichia coli (inaktivt)
2005-05-16Omsättning av androgener - betydelse för prostatacancer (inaktivt)
2005-05-13The role of glutaredoxins in the interaction of bacterium with the host (inaktivt)
2005-04-28An XML-based database of molecular pathways. (inaktivt)
2005-03-10A relational database for molecular pathways based on XML-data. (inaktivt)
2005-03-10Analys av kovarianser i sekvensalignment (inaktivt)
2005-02-02Spatial organisation av gener i cellkärnan (inaktivt)
2005-01-19Högcelldensitetsodling genom cell engineering (inaktivt)
2005-01-19DNA-repair proteins that recognize damage induced by ultrasound (inaktivt)
2005-01-18New tools for allergen-specific immunotherapy: mechanisms for regulation of the allergic immune response (inaktivt)
2005-01-12Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-08Induction of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) by plasmid DNA immunization: What are the requirements for promotor driving the antigen expression? (inaktivt)
2004-12-01Kloning och uttryck av det cellcykel-relaterade proteinet Mus81 (inaktivt)
2004-12-01Visualisering på internet av dockning av molekyler (inaktivt)
2004-12-01Analys av korrelationen mellan NMR-kemiska skift och rotationsvinklar i proteiner (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-10-19Characterization of human thioredoxin-like 1 (Txl-1), a novel member of the thioredoxin family of redox proteins. (inaktivt)
2004-10-19Bioinformatics methods for comparative genomics (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29COLIPHAGE T4 ENDONUCLEASE II ¿ A RECOMBINASE DISGUISED AS RESTRICTION ENDONUCLEASE? (inaktivt)
2004-04-13Genetics and Molecular Pathology of Dementia Disorders (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-05Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2004-02-23Cardiac disease and heart valve amyloid: what´s the connection? (inaktivt)
2004-02-06Biacore technology, synthetic inhibitor binding interactions and kinetics (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-02-02Structural and biochemical studies of leukotriene A4 hydrolas (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-02-02What is the function of Escherichia coli glutaredoxin 2? (inaktivt)
2004-02-02The role of glutaredoxins in the interaction of bacterium with the host cells (inaktivt)
2004-02-02Identification and development of dipeptide ligands (inaktivt)
2004-01-07Developmental control of cell division in Streptomyces coelicolor (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)
2003-12-04Devising strategies to treat genetic diseases with cell penetrating peptides (inaktivt)
2003-12-04Isolation of compounds that inhibit fibrosis and tumor stroma formation and optimalization of drug delivery (inaktivt)
2003-12-04Maturation of bloodvessels in vitro and in vivo (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-12-04NYA ALGORITMER FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2003-11-14Pegylation of proteins: investigation of coupling techniques (inaktivt)
2003-11-14The effect of viral clearance techniques on protein quality (inaktivt)
2003-11-14Effects of three key Alzheimer´s Disease proteins (amyloid beta-peptide, apolipoprotein E and presenilin-1) on the thioredoxin/glutaredoxin antioxidant systems (inaktivt)
2003-11-14Solubilizing an Integral Membrane Protein using Site-directed Mutagenesis (inaktivt)
2003-11-14Expression of a newly discovered protein involved in iron metabolism (inaktivt)
2003-10-10Parkin involvement in misfolded protein responses and neurodegeneration associated with age-related disorders of the brain. (inaktivt)
2003-09-17Ribonucleotide reductase database (inaktivt)
2003-09-17The biogenesis of membrane proteins in the endoplasmic reticulum (inaktivt)
2003-06-26Characterization and functional studies of human thioredoxin-like 1 (Txl-1) protein (inaktivt)
2003-06-13Automation (inaktivt)
2003-06-04EIF5A1, EIF5A2, DHS and DHH as new oncogenes (inaktivt)
2003-05-27Bio-informatics and database construction for the interpretation of human gene variation. (inaktivt)
2003-05-27Developing novel methods for high-throughput scoring of gene variation in human and animal disease states (inaktivt)
2003-05-21Impact of the amyloid in atherosclerotic plaques (inaktivt)
2003-04-29Modern Approaches to Finding Genes that Cause Alzheimer´s Disease and Parkinson´s Disease (inaktivt)
2003-04-29Interaktioner mellan glutamatreceptorer och intracellulära proteiner i nervceller (inaktivt)
2003-04-15Searching the function of Escherichia coli glutaredoxin 2 (inaktivt)
2003-04-15Utveckling av in vitro motilitet med två kopplade aktinfilament (JN 04) (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik - utveckling av Web interface för prediktionsmetoder (inaktivt)
2003-01-20Protein Folding Simulations/2 (inaktivt)
2003-01-20Protein fold simulations (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik (inaktivt)
2003-01-20Protein Fold recognition (inaktivt)
2003-01-20Quantitative Trait Analysis in the Genetics of Complex Human Diseases (inaktivt)
2003-01-07EVOLUTION OF AN ENDONUCLEASE (inaktivt)
2003-01-07COLIPHAGE T4 ENDONUCLEASE II A RECOMBINASE DISGUISED AS RESTRICTION (inaktivt)
2003-01-07Use and function of a viral translation enhancer (inaktivt)
2003-01-02Mechanisms of cell death in Alzheimer´s disease: Role of presenilin fragments generated during apoptotsis (inaktivt)
2002-10-15Kinetikstudier med Biacore (inaktivt)
2002-10-07Multivariate Statistical Analysis of Protein Crystal Unit Cells (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.