Sökning: "I länder"

Hittade 316 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet I länder.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Småskalig BDT-vattenrening: hygienisk kvalitet. (inaktivt)
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-01-26ISO 39001 – Ledningssystem för trafiksäkerhet (jämförelser andra standarder, spridning och betydelse i verksamheter) (inaktivt)
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-11-14Marknadsanalys av kolesterolmätare (inaktivt)
2011-11-04Jämförelsestudie av tillämpningen av Safety mellan olika verksamheter och länder (inaktivt)
2011-09-29Videopresentation i butik för Playsam (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-07-25Marknadsföring av ny iPhone-app (inaktivt)
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-05-10Hållbar avfallshantering - exjobbare sökes till ett verkligt fall i Moldavien (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-04-21Framtagande av ny affärsplan åt konsultföretag inom kraft- och processindustrin (inaktivt)
2011-04-14Test och kalibrering av indikatorer för att beskriva tillstånd på det svenska vägnätet (inaktivt)
2011-03-31MIljöriskanalys - tillverkande företag (inaktivt)
2011-02-15Kartläggning av lunchpriser i Europa (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsuppföljning av internationella projekt i förskola och skola (inaktivt)
2011-01-04Animalisk livsmedelsproduktion i Sverige - kartläggning av användningen av djur och fiskfoder (inaktivt)
2010-12-28Examensarbete inom logistik: förbättra logistikprocesser genom lean-tänkande (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-12-20Analys och utveckling av palleteringssystem (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-15Sociala medier och Försäkringskassan (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-11-30Affärsutveckling på nystartade Hunter’s Web – Social media för jägare (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-29Produktutveckling och internationell undersökning av ett trafiksäkerhetssystem (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-11-23Tag fram lock dagvatten, vatten, avlopp i plast (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-04Uppsatsstudenter inbjudes att delta i Forensic-projekt (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-09-13Android-applikation för daglig tillsyn av lastbilar (inaktivt)
2010-08-10Ljudutjämningens effekt i språkundervisning (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-02Energioptimering av gjuteri och tillverkning (inaktivt)
2010-07-01Rekommendationer på materialval i krävande miljöer (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - studier av diet och motions inverkan på utveckling av fetma/fysiologiska avvikelser (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-20Europeisk etablering av Nordisk affärsmodell,analys och rekommendation (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-19Air flow measurement validation (inaktivt)
2010-04-19Utredning om oxidationsrester i hydraulolja (inaktivt)
2010-04-19Ventilationsbehov på tvättapparat (inaktivt)
2010-04-19Vidareutveckling av flingtorkningsteknik (inaktivt)
2010-04-19Produktutvecklings- eller konstruktionsuppgift inom ramen för Baling Technologys produktsortiment (inaktivt)
2010-04-19Utredning av problem med hydraulcylindrar (inaktivt)
2010-04-19Validity test of UV absorption method for determination of dissolved lignin in pulping process filtrates (inaktivt)
2010-04-19Undersökning av lyft och transportritningar (inaktivt)
2010-04-19Egen idé? Kontaktpersoner för diskussion om förslag till examensarbete (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-02-11Examensarbete inom logistik: effektivisering av materialförsörjningsprocess (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-07Nya Marknader (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-12-09Utformning av finansieringsstrategi och ekonomissystem för ett nystartat, mycket snabbväxande innovationsföretag. (inaktivt)
2009-12-08Marknadsundersökning Norden och Europa (inaktivt)
2009-12-08Marknadsundersökning/analys (inaktivt)
2009-12-04Utvecklingsprojekt inom Webb (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-29Internationell miljörätt (inaktivt)
2009-06-18Miljökonsekvenser av flytbryggor (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2009-04-15Marknadsundersökning för kaninprodukter (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-07-10Byggnader och miljö - Miljövärdera två svenska fastigheter (inaktivt)
2008-06-16IT-ess sökes för utveckling av applikation i WinForms .NET (inaktivt)
2008-06-16Attityder till entreprenörskap och företagande i skolan (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-05-23Grovtvål eller torkservett? (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-05-15Interaktiv hemsida för skapande av musikarrangemang online (inaktivt)
2008-04-10Effektivare våtmark (inaktivt)
2008-03-25Portning av Cybercoms tblue Telematics Bluetooth Framework till Linux (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-02-18IKEA - Jämställdhetsplan (inaktivt)
2008-02-04Miljökonsekvenser av flytande hamnar (inaktivt)
2008-01-30Livscykelanalys (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-21Molekylär karaktärisering av allergi-framkallande IgE (inaktivt)
2008-01-18Material Development Anorganic Composite Material (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Modeller i 3D AutoCAD (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - läckagefri oljetätning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Nytt valskoncept med förbättrad filtratevakuering (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Massaformering vid hög koncentration (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Förvärmning av fibermattor med ång/luft-blandning, effekt på densitetsprofil efter pressning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Blekning av Kemisk massa (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Assistance System (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - PanelPro – Maintenance System (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Från Serviceavtal till Funktionsavtal (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - RCM-baserade underhållsplaner anpassade för olika driftförhållanden (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Minskad tillverkningskostnad för våra reservdelar genom optimerad tillverkningsteknologi (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-17Rotary i tiden! (kr) (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Framtida vägar för varor och material (JH 10) (inaktivt)
2008-01-10Portning av tblue Embedded Bluetooth Protocol Stack till Linux (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-10-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Ventilationsbehov på tvättapparat (inaktivt)
2007-10-18Import från låglöneländer till Logosol – hot eller möjlighet? (inaktivt)
2007-10-18Öka produktionen på Solosågen! (inaktivt)
2007-10-18Revolutionerande maskin för träbearbetning (inaktivt)
2007-10-18Produktutveckling hos Logosol (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Att sälja en produkt med lång historia som majoriteten av svenska folket redan har en relation till... (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-16Design av ett användarvänligt gränsnitt för hantering av olika typer av kundserviceärenden (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-07Destinationer utvecklas till resmålspaket (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-06Vill du vara med i en spännande expansionsfas och utveckla framtidens tvätteknik? (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-07-06Examensarbete på GE Capital Solutions - Generisk Rapportpublicerartjänst (inaktivt)
2007-06-30Utredning av projekt i U-länderna (AP) (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-05-15Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2007-05-04Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Affärsplan för eftermarknaden på tvättfilter (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-16Amningens betydelse för hälsan senare i livet (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-04Anpassa fabrik till ökenlandskap (inaktivt)
2007-04-04Studenters erfarenheter av utlandsstudier (inaktivt)
2007-04-04Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2007-04-04Effektiv kundkontakt och försäljning med Internet och video (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföringsstrategi för specialtillverkade golvsystem. (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-02Marknadsföra en ideell organisation (inaktivt)
2007-04-02Att locka utländska turister till gästhamn & hamncafé (aw) (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-27Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck (inaktivt)
2007-03-19Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Momentbehov för valspressning (inaktivt)
2007-03-16Vatten och santitet i Burkina Faso (inaktivt)
2007-03-01Inköpsrutiner för timmer och sågad trävara (inaktivt)
2007-03-01Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - 3D-modell i PRO-E av cykloner (inaktivt)
2007-03-01Internationalisering av verksamheten (inaktivt)
2007-03-01Examensarbete/C/D-uppsats: Utnyttjande av marknadskanaler och framtagande av lämplig Marketing Mix för företag inom stålbranschen. (FP) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsbedömning av utomhusreklam (FP) (inaktivt)
2007-02-06Production Workflow Design (inaktivt)
2007-02-06Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - Utvärdering av väggvillkor för strömning flerfassystem (inaktivt)
2007-02-05Import av choklad (aw) (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2007-01-29Gör ditt examensarbete hos Metso i Sundsvall! (inaktivt)
2007-01-23Sandvik söker examensarbetare (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-11Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-11-22Nytt affärsområde (inaktivt)
2006-10-11Utvärdering/optimering av affinitetsligander (inaktivt)
2006-10-11Omställning till ny teknik (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-29POSITIONERING (inaktivt)
2006-09-28Flödessimulering av produktionsanläggning på Kinnarps Production AB (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-01Möjligheter till distribution av IT-tjänster via gasnätet (inaktivt)
2006-08-29Produktutveckling i flytande CO2 (inaktivt)
2006-08-29Marknadsanalys (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2006-06-27Utformning av dokumenthanteringssystem för effektivare kvalitets- och miljöledning (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-06-12Elektriskt rörligt huvudstöd för operationsbord inom Oftalmologi (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-03-01Kvalitetsstyrning av mätdata (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-27Marknadsanalys av svensk ostkustfisk i delar av Europa (JH 02) (inaktivt)
2006-02-06Systemvetare och marknadsförare sökes av företag som utvecklar mobila innehållstjänster (inaktivt)
2006-01-30Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad (inaktivt)
2006-01-18Examensarbete för ingenjörer på PaperPak Sweden AB i Aneby (inaktivt)
2006-01-11Marknadsföring av befintligt produktsortiment (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2006-01-03Utveckling av biståndsverksamheten inom Frälsningsarmen (aw) (inaktivt)
2005-12-22Value Selling to EPC Contractors. Identification of Key Criteria and Formation of a Winning Value Proposition¿. (inaktivt)
2005-12-14Sälja konst till utlandet (inaktivt)
2005-12-05Marknadsföring till utländska turister (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-23Förbättring av utvecklingsprocess och modifiering av verktyg (inaktivt)
2005-11-17Examensarbete med utveckling av framtidens HF generator. (inaktivt)
2005-11-15Undersökning av koldioxidläckage från torris in i containerns lastutrymme (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av gränssnitt för produktvård inom medicinsk teknik (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2005-08-30Utveckla GUI för PDA handdator (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-07-07Examensarbete ¿ ¿Utveckling av nya lokala & globala tjänstepaket¿ (inaktivt)
2005-06-17Omställningstider och rutiner vid gjutning av chokladkakor (inaktivt)
2005-06-08Utveckling av det förebyggande underhållet på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-06-02Marknadsundersökning om behovet av in-coming-agent för planering av resor i Norden (inaktivt)
2005-05-31Optimering av omställningar på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-05-12Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-12Nya yrkesroller inom vård och omsorg (Gävle) (inaktivt)
2005-05-02lk (inaktivt)
2005-05-02Designspråk för utemiljö ¿ design för bygge direkt i skogen (inaktivt)
2005-05-02Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2005-04-28Blekning av Kemisk massa (inaktivt)
2005-04-28Tvättning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-28Outsourcing TWP - Inköp och tillverkning av Twin Wire Press för avvattning av pappersmassa. (inaktivt)
2005-04-28Wiretracking TWP (inaktivt)
2005-04-28Metod/Apparat för spädning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-28Hydraulcylinder (inaktivt)
2005-04-28Moduluppbyggnad transportskruvar (inaktivt)
2005-04-28Dränagetestutrustning: utveckla, testa och konstruera. (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-04-22Intern brandskyddskontroll (inaktivt)
2005-04-22Supertech (inaktivt)
2005-04-21Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2005-04-20Kritisk spetstorlek vid tillverkning av kemisk massa (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av alternativa alkalikällor vid peroxidblekning av mekaniska massor (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av peroxidblekning på mekaniska massor genom multivariat modellering (inaktivt)
2005-04-20Optimal inmatningsprocess och utrustning för Defibratorer. (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2005-02-17Implementera ISO 14001 (inaktivt)
2005-02-14Modellbygge - Bly/Syra batterier (inaktivt)
2005-02-03Polyuretanblock i inloppslåda (inaktivt)
2005-02-03Målning av stativsystem (inaktivt)
2005-02-03Trycksko i Catia V5 (inaktivt)
2005-01-31Utveckling av lokalhyreskontrakt (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsanalys - försäljning direkt tll slutkund eller via återförsäljarled?(aw) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (aw) (inaktivt)
2005-01-28Jämnare produktkvalitet på Daim (inaktivt)
2005-01-12Marknadsundersökning och kartläggning av marknadspotentialen för Intrum Justitias affärsområde Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa (inaktivt)
2004-12-08AI för onlinespel (inaktivt)
2004-12-08Utmaningar vid tillverkning i låglöneland (inaktivt)
2004-12-07Interntförsäljning och kundkommunikation hos Logosol (inaktivt)
2004-12-06Modellbygge - Bly/syra batterier (inaktivt)
2004-12-06Walkie - förarmiljö (inaktivt)
2004-12-06Lastkontroll - Dynamisk stabilitets bedömning (inaktivt)
2004-12-06Mekanisera bort fattigdomen ¿ utveckla en pappersmaskin i Nepal (73) (inaktivt)
2004-11-30Elstyrning HF plastsvetsmaskin (inaktivt)
2004-11-26Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-10-28Utvärdering av SMS-tjänster (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-09-22Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2004-09-22Automatisering; produktoptimering (inaktivt)
2004-09-07Hur få ut lärarkandidater i företagen? (Gävle) (inaktivt)
2004-09-06Fackligt inflytande i ett internationellt företag (inaktivt)
2004-07-07Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-05-28Att hitta tillverkare i andra EU-länder (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-11Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Utreda marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2004-01-28Upplösning av Mg2Si-partiklar under deformation (inaktivt)
2003-12-02Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2003-11-18Driftssätta ett fungerande kompetensregister i Movex (inaktivt)
2003-10-21Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (inaktivt)
2003-10-07Instruktioner och utbildning för operatörsunderhåll (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)
2003-03-27Optimering av elmotordrivet slagverk (JH 08) (inaktivt)
2003-03-10Marknadsundersökning på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-03-03Analys och provning av svetsade provstavar (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-12-13Förbättring av produktionsprocess (inaktivt)
2002-12-13Typritningar till standardkonstruktioner av produkter (inaktivt)
2002-11-05Mätning av el från vindkraftverk (48) (inaktivt)
2002-10-31Öka teknisk effektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.