Sökning: "IS-förmåga"

Hittade 227 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IS-förmåga.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-03-01Automatisk nivåreglering av strålkastare (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en industridesignstudent som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot produktutveckling som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot beräkning och analys som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-27Analysmetoder för fågelkollision på kompositstruktur (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-16Balansering av vindkraft i det nordiska elsystemet (inaktivt)
2011-08-18D-vitamin av konstgjort solljus (inaktivt)
2011-08-12Examensarbete - Styrsystem (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-05-23Dimensionering av skruvförband mot statiska brott (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2011-04-05Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-02-10Ett spännande ex-jobb inom design och produktion (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-11-23Modellering av reglerförmågan i det svenska vattenkraftsystemet (inaktivt)
2010-11-15Industridesigner, examensarbete (inaktivt)
2010-11-04Förbränningssimulering med CFD (inaktivt)
2010-10-19Ex-jobb i mekanisk konstruktion, testning och verifiering (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-09-27Ex-jobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-09-15Miljörisker inom Försvarsmedicincentrum (inaktivt)
2010-09-15Miljölagstiftning (inaktivt)
2010-08-24Analys och optimering av materialförsörjning och lagerstyrning, ALSTOM Power Sweden AB (inaktivt)
2010-06-21Metoder för förbättrad rumsuppfattning i körsimulatorer (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-10Listeria monocytogenes i komplexa biofilmer från fiskindustrin (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-05-283D-generering med Time-of-Flight kameror för användning inom civil säkerhet (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Distribuerad följning i skalbara sensornätverk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Sensorplanering för övervakning med hjälp av 3D-kameror (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Automatiserad konfiguration och kalibrering av kameror i nätverk (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-23Exjobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-02-10PCB-layout och prototyptillverkning (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-01-08Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper (inaktivt)
2010-01-07SOLENERGI MÄTTEKNIK OCH PRODUKTUTVECKLING (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-14Vill du exjobba med dataspel? Är du duktig på PHP/MySQL söker vi dig! (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-24Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering? (inaktivt)
2009-11-24Handlingsplaner för miljömål (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2009-08-20Miljöutredning vid Göteborgs Garnison (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2008-06-16Har bakterier förmåga att påverka uttrycket av Anti Mülleriskt hormon hos zebrafisk? (inaktivt)
2008-05-30Peer-to-Peer system (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-21Marknadsundersökning - Utbildning i Klinisk Prövning (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-10-23Hjälp oss bredda vår kundkrets (inaktivt)
2007-09-25Fyllningdammars förmåga att tåla överströmning (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-09-25IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-09-20EFFEKTEN AV ECSTASY PÅ ODLADE HJÄRNCELLER (inaktivt)
2007-09-06Metodstudie samt konstruktion av en balkvändare för hantering av tunga balkar (TH 02) (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-17Dagvattendammen universitetet. Kartläggning av dess funktion och utformning (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-08-11Produktivitetsmått i en myndighet (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-04Barns tidiga lärande (BTL) – en longitudinell studie i förskolan (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-05-09Genomgång, toleransanalys, vikts- och produktions-optimering av trådbomsmekanism (inaktivt)
2007-04-17Konstruktion av borrautomat (TH 02) (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-16Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-04Undersökning inom demenssjukvård i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-20Metodstudie samt konstruktion av kringutrustning för en slipmaskin (TH 02) (inaktivt)
2007-03-05Ny videocommunitytjänst (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-09Marknadsanalys - Internationell E-handel (inaktivt)
2007-02-05E-handel & E-marketing (inaktivt)
2007-01-23Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-01-23Informationsfilm om VH assistans (inaktivt)
2007-01-22Språkanayls & textbearbetning (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2007-01-09Exjobb inom 3D-animation: Överföring av realtidssystem från 3ds max till Maya (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-15Nationellt program för kyrkornas(kulturhistoriska byggnaders) energibesiktning, analys och omställning till hållbar energianvändning. (inaktivt)
2006-12-07Hur upplevs Arbetsmiljöverkets varumärke? (inaktivt)
2006-12-06Nytt web-baserat läromedel (inaktivt)
2006-12-01Utveckling av en ny dynamisk hemsida för Funhouse4kids (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-14Förändringsförslag åt enhet på Hallstahammars Kommun (AP) (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-10-31Internationalisering av OddsNews.com (inaktivt)
2006-10-23Värdeflödesanalys samt optimering av flöden vid skärmtillverking (TH 02) (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-10-07Exjobb inom 3D-animation: Wrapper för Fysikmotorer (inaktivt)
2006-10-05Exjobb inom 3D-animation: Simulering av kollisionsdeformationer (inaktivt)
2006-09-18Databas för uppmätta värden. Access i båda riktningar över Internet. Tonvikt på ett väl utformat användargränssnitt. (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-09-04Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-30Design och grafik av användargränssnitt i system - nystartat företag söker student med kreativ förmåga (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-06-07Vilka förväntningar har studenten på APU-platsen? Vilka förväntningar har APU-platsen på studenten? (inaktivt)
2006-04-27Värdet av pengar i teoretiska makroekonomiska modeller (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2006-04-10Språklig utveckling och kommunikation hos barn och unga (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-03-24Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04) (inaktivt)
2006-03-20Bygghandbok (inaktivt)
2006-03-13EnterCard Sverige AB söker en student för examensarbete inom process- & informationslogistik (inaktivt)
2006-03-09Framtagning av ett journalsystem med databas (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-12-05Webbutvecklare med god fömåga att arbeta med och skapa bilder/flash-animationer och bör kunna använda sig av CSS & Javascript. (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-09Näringslivets och den offentliga sektorns attityder till de företagande i Götene (inaktivt)
2005-11-09Hur skapas en positiv attityd till företagande? (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-09-14Kaliumförråden i åkermark: påverkan av odlingsregim och gödslingsnivå på olika delar av markprofilen (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-28Vilka faktorer kan försvåra hemflytt från behandlingshem för barn med psykosociala- eller missbruksproblem? (inaktivt)
2005-04-21Marknadsföring av nytt och begagnat(Ljusdal 43) (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-07Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04) (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-17Implementera ISO 14001 (inaktivt)
2005-02-01Internationellt projektarbete marknadsföring och IT i Afrika (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-10-22Entreprenörsprogram - en framgångsfaktor? (inaktivt)
2004-10-21Elektronisk tunga för mätning av salthalt och andra parametrar i jord (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-09-14Automatiskt urval av relevanta nyckelord (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-09-01Molekylära mekanismer bakom Malaria-parasiters invasiva förmåga (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-05-25Koncernredovisning och finansieringsanalys (inaktivt)
2004-05-06Hur skapas en positiv attityd till företagande? (inaktivt)
2004-03-25Mykorrhizans inverkan på upptag av radiocesium i olika lantbruksväxter. (inaktivt)
2004-03-25Växtrötter som alvluckrare (inaktivt)
2004-03-25Effekt av askåterföring på radiocesium i renbete, speciellt lav (inaktivt)
2004-03-16Utformning av Provningsanläggning för industrifläktar (inaktivt)
2004-03-15Hur uppfattar studenterna/hyresgästerna StuBo? (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2003-12-18Läs- och skrivsvårigheter (27) (inaktivt)
2003-12-11Utveckling av unika beräkningsmodeller för egenskaps-/funktionsprovning (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-04-04Smart seende (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.