Sökning: "IT support"

Hittade 290 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT support.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Master Thesis in Computer Systems / Architecture (inaktivt)
2012-03-15REMOTELY CONTROLLED SET-TOP BOX AT 27M TOGETHER WITH HIQ (inaktivt)
2012-03-15Användarundersökning på Wikipedia (inaktivt)
2012-03-15Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem (inaktivt)
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-02-27Bionanocomposite Aerogels (inaktivt)
2012-02-10SiC semiconductors in switched mode power supply (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Generic Traffic Simulation Environment for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-08Master Thesis: New protein characterization methods (inaktivt)
2011-12-08Software Metrics for Perl code (inaktivt)
2011-12-01Using Google Solutions for System Design (inaktivt)
2011-11-29Investigating Ways To Build CQRS Read Models (inaktivt)
2011-11-23Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-11-14Implementera ett övergripande miljö- och hållbarhetsperspektiv på företaget (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-11-01Semantic Formats for Emergency Management (inaktivt)
2011-11-01Stress and Fatigue Analysis of a Demining UAV (inaktivt)
2011-10-31A gps-based and wireless 3-dimensional sound effect system (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-24Engineering project in Marabou confectionary plant! (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-27Wearable Computing/Mobile Augmented Reality Support for Repair Engineers (inaktivt)
2011-08-26Enterprise Architecture Modeling at KTH (inaktivt)
2011-08-22sponsored project: "Automation and sensor networking using industrial buses" (inaktivt)
2011-08-17Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and Graphical Design interested IT Student for GUI Design Thesis. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and System Development interested students for System Design and Architecture Thesis Assignment. (inaktivt)
2011-07-28True 3D visualization for neurosurgery (inaktivt)
2011-07-22Master thesis in the field of model-based development of automotive embedded systems (inaktivt)
2011-07-12One common system, compence development (inaktivt)
2011-06-29Development of clinical research computing environment (inaktivt)
2011-06-23Master Thesis: Biotechnology (inaktivt)
2011-06-23Master Thesis: Protein sample prep (inaktivt)
2011-06-19DANE - Migration of the X.509 Public Key Infrastructure towards DNS (inaktivt)
2011-06-09Thesis project: Analyze laws and standards for product development and product requirements IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-09Social Network Analysis Utilizing Big Data Technologies (inaktivt)
2011-05-04Modeling surface roughness in radiative transfer (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-26Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-04-14Konstruktion av kylsystem för telekrigutrustning, 10 veckor (inaktivt)
2011-04-14Fibre network structure generation and analysis in C++ (inaktivt)
2011-04-08Tool Integration, Web Services, Java, Transformation (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-03-01Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-02-11Innovative and Process Oriented Inventory Management System (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Soldatburen kommunikationsenhet (inaktivt)
2011-01-28Rörelsedetektering och följning i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Grafikmodul (inaktivt)
2011-01-21Sales and Marketing for Door and Escalator Business (inaktivt)
2011-01-21Cooperation/Cooperative entrepreneurship – a solution for the future welfare? (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2011-01-03Computational optimization with GPU-based implementations (inaktivt)
2011-01-03Text mining pharmaceutical data (inaktivt)
2010-12-03An retargeting animation system running totally on the graphics processor to support massive crowds. (inaktivt)
2010-12-01Fibre network structure generation and analysis in C++ (inaktivt)
2010-11-25Environmental Catalysis - Catalyst design (inaktivt)
2010-11-18AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support (inaktivt)
2010-11-12Mobile phones can be used as traffic safety support devices (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-10-19Verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv (inaktivt)
2010-10-07Developing of an Enterprise Architecture tool based on the Eclipse Modeling Framework (inaktivt)
2010-10-04Web-based Travel Time Information (inaktivt)
2010-09-21Exjobb på NASDAQ OMX (inaktivt)
2010-09-20Evaluation of Volvo Packaging Footprint (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-10Thesis project/ Studentuppsats: Daily management of a service organization - in change towards excellence IKEA AB, Älmhult (inaktivt)
2010-08-27Utveckling av produktionsmiljö för direktiva publikationer inom flygområdet (inaktivt)
2010-08-26Master Thesis: Development of Simulation Tool and New Tracking Algorithms for Radio Occultation Receivers. (inaktivt)
2010-08-25Sammanställning av reparentflöde (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-08-24Design och konstruktion av signalgenerator (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-10Ljudutjämningens effekt i språkundervisning (inaktivt)
2010-07-06Thesis work - Optimisation of study design and statistical analysis of cardiovascular and electrophysiological parameters (inaktivt)
2010-07-02Scalable traversal of NAT (inaktivt)
2010-07-02Evaluate tools and services for Customer Support (inaktivt)
2010-07-01Design of a game design document medium (inaktivt)
2010-07-01Development of a software for Reliability activities at Volvo Powertrain (inaktivt)
2010-06-30Remote theatre (inaktivt)
2010-06-23Virtual Machine-based program modification (inaktivt)
2010-06-14Thesis project: Stress distribution in mechanical dampers IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-06-10Methods for highly efficient packet generation (inaktivt)
2010-06-07Thesis work - Genetically encoded regulable imaging reporters for in vivo cell localisation (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Scan the market to find suitable complaint management system. IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-24Analyze Supplier Cluster development potentials and define implementation steps (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-17Future production system (inaktivt)
2010-05-03Model based methods for improved maintainability and safety (inaktivt)
2010-05-03Drug and Stock Management System for Rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-04-22Analysis and methodology development for the analysis of accidents scenario using data from field operational test (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-14Radio Resource Management for M2M communication in LTE (inaktivt)
2010-03-22Solar energy for rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-03-16Dermal cell interactions with new biomaterials for improved wound healing. (inaktivt)
2010-03-11Life cycle perspective on remediation of contaminated sediments in the Baltic Sea Region (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-01Marknadsplan för komponenterna Nano och StandardContent inom SmartAss, Sveriges ledande E-supportsystem. (inaktivt)
2010-03-01Nordisk marknadsplan för Sveriges ledande E-supportsystem, SmartAss (inaktivt)
2010-02-23Web Application Build Management & Quality Assurance (inaktivt)
2010-02-12POLCA-T Plant Data and Model Processing Software (inaktivt)
2010-01-28Analyzing the usage of Open Source products (e.g. JBoss) within Vattenfall (inaktivt)
2010-01-08Master thesis, biosensor technology for pyruvate sensing (30p) (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-09Ex-jobb/Uppsats – 100% frisknärvaro! (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-11-25Would you like to contribute to the development of a sustainable aquaculture industry in Scandinavia? (inaktivt)
2009-11-17Development of an Enterprise Architecture Simulator based on a 3d gaming engine (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-07-08Echocardiography reporting system (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-06-01Development of cultivation medium nutrient cocktail by metabolic reaction network – Part 3 (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-03-25Quality Assessment of Embedded Software Handling in Production (inaktivt)
2009-02-273D geometry sweep in Unigraphics/NX (inaktivt)
2008-12-09Database for COPC certification, Copenhagen (inaktivt)
2008-11-04Enterprise Architecture Analysis - Development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-07-16Dynamic Load Control in 3G Cellular Networks (inaktivt)
2008-06-16IT-policy för ett företag i Örebro (inaktivt)
2008-05-30M.Sc. Thesis in Solid Mechanics-Packaging Technology (inaktivt)
2008-05-30Analysis of optical and radar observation of pulsating aurora (inaktivt)
2008-05-30Hardware simulator written in Java for cutting edge SatCom terminals (inaktivt)
2008-05-30Teat detection with image processing (inaktivt)
2008-05-30A Master Thesis in Collaboration with Scania - Evaluation of the concept enterprise architecture for usage in IT evolution (inaktivt)
2008-05-30An Evaluation of Model Based Testing A Master Thesis in Collaboration with Ericsson (inaktivt)
2008-05-30Using enterprise architecture to evaluate the quality of enterprise information systems (inaktivt)
2008-05-30Forensics for mobile phones (inaktivt)
2008-05-30Master Thesis - Automatic Software update using Subversion (inaktivt)
2008-05-30Analysis of optical and radar observation of pulsating aurora (inaktivt)
2008-04-25Implementation and evaluation of Adaptive Cruise Control with queue assist including coordination of the integration activities of Engine, Transmission and brake modules for ACC QA (inaktivt)
2008-04-09Graphics programming projects for visualization on 3D display (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete på Teleca i Göteborg med inriktning mot smarta telefoner och Windows Mobile (inaktivt)
2008-02-06Image processing software (inaktivt)
2008-01-28Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-28Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 1 - Greywater treatment (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 3 - kitchen and tolet waste - amounts and composition in relation to diet (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 2 - composting of kitchen and faecal waste (inaktivt)
2008-01-21Marknadsundersökning - Utbildning i Klinisk Prövning (inaktivt)
2008-01-18Material Development Anorganic Composite Material (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Forensics for mobile phones (inaktivt)
2007-11-14Kopia av Database expert (inaktivt)
2007-10-31Design av kommersiell information med hänsyn till målgrupp, användningsområde och media.(aw) (inaktivt)
2007-10-18MSc degree diploma works at Holmen Paper, connected to new TMP-mill project at Braviken Paper Mill (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-25Master of Science Thesis Work – Model Based Development (inaktivt)
2007-09-24Image processing software (inaktivt)
2007-09-21Database expert (inaktivt)
2007-09-21Image processing software (inaktivt)
2007-09-04Enterprise architecture analysis - development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-09-03Mechanical Engineering Thesis Writting/Internship (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av webb-baserad sälj och support tjänst (inaktivt)
2007-08-27Design and Implementation of a Patient Database to Support a Cancer Research Project (inaktivt)
2007-08-17Översättning av utbildningsprogram i kugghjulsbearbetning (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-02Userstudy, spring 2007 - studie av användare (inaktivt)
2007-08-01Environmental assessment of future vehicle energy carriers and powertrains (inaktivt)
2007-07-06Ergonomic Theoretical Study (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04Image processing software (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-05-29Search engine design and implementation (inaktivt)
2007-05-23Code generation and software framework for an embedded X11 server (inaktivt)
2007-05-21Available position for Master Thesis work in the area of Windows Mobile for Smartphones (inaktivt)
2007-05-14Marknads- och teknikanalys av en ny produkt till golfbranchen (inaktivt)
2007-05-11Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-11Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-10Image processing software (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-04-16Visual search patterns in digital games (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-04-04Effektiv kundkontakt och försäljning med Internet och video (inaktivt)
2007-03-26Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt)
2007-03-09Pipeline management and Efficiency in R&D (inaktivt)
2007-03-01Process and tools for market-driven software product planning (inaktivt)
2007-02-19Holographic Screen Development (inaktivt)
2007-02-09Image Transfer System (Software) (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-01-22Embedded design: Instrument LAN Digital Controller Board (inaktivt)
2007-01-12Browser-based Mobile TV (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2006-12-21Interactive UI development using SVG (inaktivt)
2006-12-21A Prototype of a VoIP/PSTN Gateway on the basis of RFC 3398 (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-12-14Deriving Quality of Service Agreements based on Business Process Key Performance Indicators (inaktivt)
2006-12-04Projection System Design (inaktivt)
2006-12-04Kundundersökning för en tjänsteproducent (inaktivt)
2006-11-30Marknads- och affärsplan (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-10-30Design of mobile On Device Portal (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-09-04Development and Evaluation of a Memory Consistency and Cache Coherence Protocol for the Nocsim NoC Simulator (inaktivt)
2006-08-02Developing a framework for establishment of Biomedical Engineering Department (MTA) in developing regions (inaktivt)
2006-06-12Development of a Project Management Quality System. (inaktivt)
2006-05-22Voice-over-IP for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Evaluation & Validation of CIP (Cleaning–In–Place) systems against the Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-03-06Design and Implementation of a Security Policy in a Distributed System (inaktivt)
2006-02-24Evaluation & Implementation of Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-01-31Evaluation & Validation of the Marabou Food Safety Hazard Analysis against Kraft Foods Global HACCP requirements (inaktivt)
2006-01-30Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad (inaktivt)
2006-01-30Many users (inaktivt)
2006-01-25User Interface EON Visualiser (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-12-01Multiplayer support och nätverksprogrammering (inaktivt)
2005-11-28Thesis work description. Software metrics and improved testing process (aw) (inaktivt)
2005-11-24Analysis of mice with a P3 deletion in the DCC gene (inaktivt)
2005-11-24Analyses of functional neuronal circuits in the central nervous system (inaktivt)
2005-11-15We look for students with good ideas on how ICT (mobile telephony and Internet) can help development in developing countries. (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-11-03Stödsystem baserat på ITIL (inaktivt)
2005-10-19Kommunikationsgränssnitt för automationsutrustning i Vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-09-27Förslag till examensarbete från BAE Systems Bofors (inaktivt)
2005-07-22Merging and comparison of RLS- and DHT-based resource indexing and management (inaktivt)
2005-06-08CORBA/JAVA xDSL-system interface (inaktivt)
2005-05-11Mother ship for start-up companies (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-05-02lk (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-02-24Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2004-12-07Interntförsäljning och kundkommunikation hos Logosol (inaktivt)
2004-11-17Infrastructure requirements for wireless multiplayer games (inaktivt)
2004-11-09Utveckling av framtidens CRM-system (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-10-19Bioinformatics methods for comparative genomics (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-08-30Vilka är de viktigaste kraven som ställs på Scada-systemen idag? (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-17Dokumentation av nedläggningen av Postterminalen i Norrköping- ur ett Human Resource perspektiv (inaktivt)
2004-05-05Critical anode potential (inaktivt)
2004-04-29Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-04-16Reservdelspolicy för dryckessystem (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-04-13Affärsplan samt utveckling av ny Website (inaktivt)
2004-04-01Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2004-03-26Consequences of global warming on plant biochemistry in European shrublands (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-02-10Market Study - Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Mobile Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-09-30Rigid Body Collision in a Haptic Environment (inaktivt)
2003-09-17Exjobbs at Laboratory of Communication Networks, IMIT, KTH (inaktivt)
2003-09-17Prisstrategi (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-13Mätning av kundattityder (aw) (inaktivt)
2003-05-27Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-04-11Structure and strategy how to handle 24/7 and remote services (inaktivt)
2003-04-09Investigation of catalysts based on non-noble metals for polymer electrolyte fuel cells (inaktivt)
2003-03-31METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-03-20Validation techniques for Models in Simulations (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ HLA/GRIDS (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations - GUI (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations - competitive co-evolution (inaktivt)
2003-01-08Cykeltider - för effektivare arbete (KA 12) (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-11-05Marknadsanalys Eventuell expandering av verksamheten (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.