Sökning: "IT version"

Hittade 109 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT version.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Optimizing matrix multiplication in large Galois Fields (inaktivt)
2012-02-02Device Discovery Protocol (inaktivt)
2012-02-02Help us take VILLA HOLIDAYS for web and mobile devices to the next level using open standard HTML5 and other emerging technologies. (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-11-29Investigating Ways To Build CQRS Read Models (inaktivt)
2011-11-21Applikation inom internetbaserad reklam (inaktivt)
2011-11-17Xjobb för Programmerare till Uppsala / Software engineer to office in Uppsala (inaktivt)
2011-11-01Semantic Formats for Emergency Management (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: a tool to visualize, analyze and report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. A Web-Resource. (inaktivt)
2011-09-13Browser fingerprinting (inaktivt)
2011-06-19Development and commercialization of HaloPlex PCR for next-generation DNA sequencing (inaktivt)
2011-06-07Automatisk mobilanpassning av webbplatser (inaktivt)
2011-05-30Autostereoscopic 3D display. Industrial design and mechanical construction (inaktivt)
2011-05-09Social Network Analysis Utilizing Big Data Technologies (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-02-15Xjobb för Programmerare till Uppsala / Software engineer to office in Uppsala (inaktivt)
2011-02-15Xjobb till ambitiös projektledare till Uppsala / Ambitious project manager to Uppsala (inaktivt)
2011-02-15Xjobb för produktutvecklare CAD 3D / product developer 2011 (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-19AUTOSAR transformer (inaktivt)
2010-11-16Ethernet Audio Video Bridging (inaktivt)
2010-10-14Utveckling av mobil version av Offerta.se (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-10-07Developing of an Enterprise Architecture tool based on the Eclipse Modeling Framework (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-04Visualisation of stereo video data on true 3D display that does not require glasses (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-05-12BUILDING AN ANDROID APP FOR YACHT ALARM (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-16Samarbete, dokumenthantering och sök i SharePoint Server 2010 (inaktivt)
2010-02-19Emission Calculation Optimisation for Air- and Ocean freight (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2010-01-08Master thesis, biosensor technology for pyruvate sensing (30p) (inaktivt)
2010-01-07Application development on microfluidic multiple cell patch-clamp system (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-11-17Development of an Enterprise Architecture Simulator based on a 3d gaming engine (inaktivt)
2009-06-29Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2008-07-10Web-portal till USource (inaktivt)
2008-05-30Master Thesis - Automatic Software update using Subversion (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-28Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-10Modellintegration Simulink (inaktivt)
2007-12-21Modelling of the neutral gas flow in a high power pulsed magnetron (inaktivt)
2007-12-03Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2007-12-02Open source Java mjukvaruutveckling (inaktivt)
2007-11-09Välkommen till Truly Nordic-researrangör med fokus på upplevelser! (AÖ) (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-05Fylgia - Quality-oriented software development (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-06-04Haptic Feedback Forces Applied to Radiation Treatment Planning (inaktivt)
2007-04-16Medical Command and Control in digital games (inaktivt)
2007-04-16Framework for performance profiling (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-09Master Thesis Proposal: An Evaluation of a Funtional Reference Model (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-22Musikstudion Gröndal behöver uppdatering av datasystem (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-10-27Implementation of a tool for formal verification of C programs (inaktivt)
2006-10-05Presentations film/CD om verksamheten (inaktivt)
2006-08-25Utökning av LaTeX för produktion av dokument med semantisk information (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-06-19Undersökning samt implementering av ett webbsystem. (inaktivt)
2006-06-08Framtagning av programvara till ett hjälpmedel för landskapsarkitekter (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-04-25Advanced Geometry Simulation and development for Flexible Tooling (inaktivt)
2006-04-03Arbetsflöde, logistik och organisation I butik (aw) (inaktivt)
2006-01-30Broadband Mobile Convergence (inaktivt)
2006-01-18Pedacogical computer program in structural mechanics (inaktivt)
2006-01-04Konstgjord intelligens (AI) för 3D spel och simuleringar (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-06-29Vidareutveckling av tjänst för försäljning av musik och ringsignaler (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-05Vidareutveckling av .NET awards vinnande publiceringssystem (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-02-07Practical Application of Mathematical Modelling On the copper-base heat exchanger design (gh) (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-11-29Development project: Restaurant automation - SKF AB (inaktivt)
2004-11-04Java-kunnig! (inaktivt)
2004-09-28Trådlösa kortläsarterminaler (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-03-05Utveckling i Java för en spännande produkt (inaktivt)
2004-02-27Linux- och Java-kunnig! (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-16Marknadsundersökning för ett informationscenter i stora butikskedjor. (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-07-04Populärversion av årsredovisning (KA 06) (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-03-19Evaluation of Future Services in a Wireless Environment (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-02-28Screening of potential applications and markets for a new ultra lightweight concrete material (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-01-20WebLogic Server versionsuppdateringar av EJB, JSP och Servlets under drift (inaktivt)
2003-01-07EVOLUTION OF AN ENDONUCLEASE (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)
2002-12-04QoS för distribuerade styrsystem (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.