Sökning: "IT-Bolag"

Hittade 182 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT-Bolag.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-10Energianalys (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-11-25Ny miljöutredning med fokus på indirekta miljöaspekter (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning, utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning; utredning av lokal behandling av dagvatten och släckvatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-08-26Vattenundersökning, en utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-08-18Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt)
2011-08-18Energieffektiva butiker (inaktivt)
2011-05-23Intranät med Microsoft SharePoint (inaktivt)
2011-05-17Vill du hjälpa oss med att ta reda på hur världens bästa industriella datakommunikation fungerar? (inaktivt)
2011-02-15Integrering av generator i frikolvsmotor (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-10Ett spännande ex-jobb inom design och produktion (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-12Utvärdering av Inkubatorverksamheten på Campus i Östersund (inaktivt)
2010-12-20Utveckla en mediaserver i Unix/Solaris för TV-branschen (inaktivt)
2010-12-10Energieffektivisering inom anläggningar för VA-distribution (inaktivt)
2010-11-10Statistiker sökes: Domän-värderings algoritm (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobilapplikation för styrning av hemelektronik. (iPhone alt. Android) (inaktivt)
2010-10-18Utveckla automat-test system samt implementering av testfall, för verifiering av web-services (SoapUI) (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobila klienter för Web OS, Windows Mobile 7 samt BlackBerry OS. (inaktivt)
2010-10-18Analys samt implementation av migrering från existerande MySQL databas till NoSQL databas. (inaktivt)
2010-10-07Mjukvara för inbyggt system – högpresterande instrument för flödesmätning (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-08-16Utveckling och design av en website för ett nystartat Holdingbolag som tillhandahåller molnbaserade informationslösningar, strategisk rådgivning och internationell spedition. (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-04-16Online boknings - system HR/personal Media. (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-01-29Pressystem (inaktivt)
2010-01-29Gjut -och stelningsförlopp i mässing (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2009-11-25Utveckling av en befintlig bildsajt med möjlighet till anställning och delägarskap! Ev. för 2 personer. (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2009-02-13Generationsskifte genom Earn-Out (inaktivt)
2008-09-02Framtagning av en projekthandbok för genomdrivning av tekniskaprojekt (inaktivt)
2008-06-16Miljö- och energibesparande produkternas marknad (inaktivt)
2008-06-16Vad tycker våra medborgare? Underlag för intern och extern kommunikation i Västerås (inaktivt)
2008-05-30Statistikverktyg för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Fonetisk sökning för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-30Effektiv IR (Investor Relations) (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-02-18IKEA - Jämställdhetsplan (inaktivt)
2008-02-07Maskinförare i skogen byter bransch (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-11-19Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09) (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-22Analys av marknaden för robotsimulering i Sverige (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2007-10-11Införande av Kvalitetssystem för litet bolag (inaktivt)
2007-10-10Införande av Kvalitetssystem för litet bolag (inaktivt)
2007-09-24Trygghetscertifiering (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-13Flera uppdrag inom livsmedel och hälsokostindustrin med inriktning på logistik, marknadsföring, functional food m.m. (inaktivt)
2007-09-12Hur mycket kostar egentligen naturvården? (inaktivt)
2007-09-10Optimering av bränslekvalitet (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-08-07Destinationer utvecklas till resmålspaket (inaktivt)
2007-06-17Var med och skapa Mobil Web 2.0! Vi söker studenter för exjobb/sidoprojekt inom systemdesign och systemutveckling (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-06-04Hantering av gröna växter i försörjningskedjan, IKEA (inaktivt)
2007-05-08Okulärbesiktning (inaktivt)
2007-05-08Utreda alternativa metoder för färgning av spets på projektil (inaktivt)
2007-05-08Förkorta ställtiderna i laddmaskin 5.56 (inaktivt)
2007-05-08Spånrullning spårljusprojektil för rengöring av projektiler (inaktivt)
2007-05-08Automatisk inoljning av spårljusprojektil efter vägning med ren maskinolja (inaktivt)
2007-05-08Packning av patroner i ask inklusive okulärbesiktning. (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 9 mm (inaktivt)
2007-05-08Kartläggning av vårt flöde av gods inkluderande lagring, hantering, transporter, plockning, inköp, kvantiteter och kontroller. (inaktivt)
2007-05-08Dokumentflödet inom materialadministration. Använder vi korrekt dokument/information i vårt flöde? Produktionsberedning. (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 5.56 mm. (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-05-07Kunddatabas (inaktivt)
2007-04-16Marknadsanalys/kundanalys/konkurrentanalys/förändringsförslag åt Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-04-04Utvärdera/bygga ett projektuppföljnings-/tidredovisningssystem i .NET miljö (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-15Hantering av Gröna växter i försörjningskedjan inom IKEA (inaktivt)
2007-03-01Examensarbete/C/D-uppsats: Utnyttjande av marknadskanaler och framtagande av lämplig Marketing Mix för företag inom stålbranschen. (FP) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-19Exjobb inom: Java, Jboss Application Server, Jboss Seam, Jboss Portal API, Testing (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-22Design, konstruktion och testning av ett nytt förbränningssystem till moderna eldstäder (inaktivt)
2007-01-22Design av innovativa inredningsdetaljer: Eld inomhus! (inaktivt)
2007-01-22Utveckling nya applikationsområden - gas (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-11-22Tillämpning av NLP (Natural Language Processing) i Web 2.0 Internet tjänst. (inaktivt)
2006-11-22Nytt affärsområde (inaktivt)
2006-11-21Projekt nutrition och livsmedelsvetenskap (JN 10) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-09-04IT-strategi (inaktivt)
2006-08-21Utformning, design och inredning av sekelskiftesvåning i centrala Stockholm (inaktivt)
2006-06-20Marknadsundersökning för miljö- och energibesparande produkter (inaktivt)
2006-05-22Examensarbete - Förpackningsdirektivet (inaktivt)
2006-04-06Kommunikation med medborgare (inaktivt)
2006-04-04Businesscase Flyglinje Kalmar-Köpenhamn (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-01-30Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad (inaktivt)
2006-01-20IKEA: Kompetenseffekter ¿ Självstyrt lärande (inaktivt)
2006-01-05IKEA: Kompetenseffekter - Kunskapsmätning (inaktivt)
2005-12-15Vad avgör valet av ledarskapsutbildning ¿ forskningsförankringen eller relationen till utbildaren? (Sundsvall) (inaktivt)
2005-11-23Marknadsanalys (inaktivt)
2005-11-23Kundmätning (inaktivt)
2005-11-15Att som första utbildningsbolag utveckla en metod för fastställande av kompetensbristkostnader (inaktivt)
2005-05-11Mätsystem för utvärdering av IT-outsourcing/insourcing (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-03-31Kundtjänst på nätet (Ljusdal 64) (inaktivt)
2005-03-31Telemetri i sektioneringsfrånskiljare (Ljusdal 58) (inaktivt)
2005-03-10Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler (inaktivt)
2005-02-14Modellbygge - Bly/Syra batterier (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-12-06Modellbygge - Bly/syra batterier (inaktivt)
2004-12-06Walkie - förarmiljö (inaktivt)
2004-12-06Lastkontroll - Dynamisk stabilitets bedömning (inaktivt)
2004-10-04Examensarbete inom industriell visualisering och möjliggörande teknologier i Göteborgsregionen (inaktivt)
2004-09-15Differentiera olika flödesprocesser (JJ) (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-06-04Marknadsundersökning för miljö- och energibesparande produkter (inaktivt)
2004-06-02Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket? (inaktivt)
2004-04-13Affärsplan samt utveckling av ny Website (inaktivt)
2004-03-16Kunddatabas (inaktivt)
2004-03-16Kundmätning (inaktivt)
2004-03-16Marknadsanalys (inaktivt)
2004-02-24Designa och ta fram en prototyp (inaktivt)
2004-01-07Marknads-/affärsplan Ljudgranat (inaktivt)
2003-12-18Intrångssäkerhet, IDS-system (39) (inaktivt)
2003-12-18Fakturatyper (43) (inaktivt)
2003-12-18Processer (42) (inaktivt)
2003-12-18Affärskommunikation via Web Services (45) (inaktivt)
2003-12-18Lärande organisationer (44) (inaktivt)
2003-12-18Framtidens betalkanaler (41) (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-06-13Elektronisk ändringsbegäran för affärssystemen inom Axfood IT (inaktivt)
2003-06-12Kvalitets och miljöcertifiering enligt ISO-standard av ambulanshelikopterverksamhet (54) (inaktivt)
2003-06-11Miljöcertifiering i stål & betong (jj) (inaktivt)
2003-05-26Ta fram underlag till miljöcertifiering (inaktivt)
2003-04-16Riskanalys av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-04-04Utveckling av elektronisk tidrapportering (inaktivt)
2003-03-18Affärsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-07Differentiera olika flödesprocesser (inaktivt)
2003-03-05Kvalitetssäkring (inaktivt)
2003-02-04Marknadsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-01-30IT (40) (inaktivt)
2003-01-08Differentiera olika flödesprocesser (inaktivt)
2002-12-16Call center (47) (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-10-17Marknadsundersökning av Volvo i Eskilstuna (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.