Sökning: "IT-aktiviteter"

Hittade 226 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT-aktiviteter.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-13Kartläggning av material för användning i avgasmiljöer i temperaturintervall 25-300°C med fokus på EGR teknik (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-04Kravhantering (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning, utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning; utredning av lokal behandling av dagvatten och släckvatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – mobila tillämpningar (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – tillämpning för MDI (inaktivt)
2011-10-03Design av ljudinteraktion för krävande situationer – konstnärlig tillämpning (inaktivt)
2011-10-03Design av ljudinteraktion för krävande situationer – klinisk tillämpning (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-08-26Vattenundersökning, en utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-27Validering av produktutvecklingsmodell för Design for Six Sigma (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av applikation för mobiltelefon (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-14Grafisk profil till ett befintligt företag samt dess Webbshop (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2011-01-17Idrottsskolans betydelse för samhället (inaktivt)
2010-12-10INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN utlyses till våren2011/hösten2011 - fokus HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-10-20Energi ur spinning (inaktivt)
2010-10-18Landstinget - för ofokuserat, för dyrt? (inaktivt)
2010-09-20Miljöcertifiering - omarbetning av nuvarande system (inaktivt)
2010-09-08Riktat tal (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-26Employee Value Proposition - Kartlägning i SAS (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-09Energi ur spinning (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-02-10Nya aktiviteter i Järvsöbacken (inaktivt)
2009-12-16Utan könsstereotypa bilder och budskap? (inaktivt)
2009-12-07Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-12-02Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-08-21Etablering av upplevelsepark (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-02-25Vägvisning ur ett brukarperspektiv & myndighetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2008-11-04Fördjupning i MIO-modellen (Marknad-Interaktion-Organisation) (inaktivt)
2008-10-16Saldodifferenser (kr) (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-02-13Modell för värmeförluster under godstransporter (inaktivt)
2008-01-22Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2008-01-16Kundundersökning samt förändringsförslag till avance.nu (AP) (inaktivt)
2007-12-14Marknadsföring av konferensanläggning (inaktivt)
2007-12-10Tidning i utveckling (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-22Differentialkoncept för hjullastare (kr) (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-08-17Dagvattendammen universitetet. Kartläggning av dess funktion och utformning (inaktivt)
2007-08-17Markandsanalys - upplevelsecenter (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-17Hur attraktiva är företagena i nätverket The paper province, bland studenter? (inaktivt)
2007-08-16Applicering av visuellt interaktiv fuktighetssensor i papper (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-08-07Vi vill ha kontakt för uppsatser/examensarbeten inom områdena byggteknik,energi,ekonomistyrning och marknadsföring (aw). (inaktivt)
2007-08-07Destinationer utvecklas till resmålspaket (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-06-25Analys av nykundsbearbetning och försäljningprocessen inom konsultbranscher för professionella tjänster (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-04Utvärdering av metoder att göra löstagbara nanofilmer (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-15Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Handbok till webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Baggbrobygden (AP) (inaktivt)
2007-04-04Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av sommarforskarskolan (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsundersökning för Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsplan åt Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Innovativa idéer åt Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-02Inredning och rumslig utformning i anrikt brukshotell (aw) (inaktivt)
2007-04-02Brukshotell med nya målgrupper i sikte (aw) (inaktivt)
2007-03-28Organisationsutveckling (inaktivt)
2007-03-28Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning (inaktivt)
2007-03-28Samverkan mellan Jämtländska företag för att nå nya internationella marknader (inaktivt)
2007-03-16Tidning i utveckling (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-03-05Beräkning av belastning på höghöjdsbana (Sandviken) (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-02-21Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game. För 1 - 2 exarbetare. (inaktivt)
2007-02-13Hur ändrar vi attityder till företagande? (inaktivt)
2007-02-13Utvärdering av projekt Rid- och körled Gotland - HovLeden (81) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-02Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-01-18Vad tycker studenterna om Gefle Studentkår? (Gävle) (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2007-01-03Vi vill ha kontakt för uppsatser/examensarbeten inom områdena byggteknik,energi,ekonomistyrning och marknadsföring (aw) (inaktivt)
2006-12-19Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-13Modellering av sodapannan i ett sulfatmassabruk (inaktivt)
2006-12-13Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-12-11Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2006-11-29Ta fram en marknadskommunikationsplan för ett företag i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-16En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-02Kartläggning av patentsituationen inom medicinteknisk utrustning baserad på mikrovågor. (inaktivt)
2006-09-22Filtrering och kategorisering av ögonrörelser (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-08-02Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-06-20Hur fungerar regionwebben? (inaktivt)
2006-06-20Frivilligt socialt arbete inom vård och omsorg ¿ vilken betydelse har det för de äldres livskvalitet? (inaktivt)
2006-06-16Utvärdering av ett webbprojekt (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-16Utveckling av fastighet med drömläge (TH 05) (inaktivt)
2006-05-09Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-05-02PAO- eller ekonomstudent sökes för C- eller D-uppsats på Brain Bemanning i Stockholm! (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-02-01Miljöutredning för Samhalls koncept: Kommunpartner (inaktivt)
2006-01-30Optimering av aktiva ljusspridare i pappersdisplayer (inaktivt)
2006-01-27Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-01-26Läsvärdesundersökning av medborgartidningen ¿Vårt Tynnered¿ i Göteborg (inaktivt)
2006-01-20Utveckling av 3 affärsområden vid Nordiska museet (inaktivt)
2005-12-20Hur når vi ut med friskvårdsarbete till de personer som mest behöver detta i företaget? (inaktivt)
2005-12-20Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland (inaktivt)
2005-12-19Bygga Organisationen kring ett virituellt Informationssystem (Nordanstig) (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-30Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-11-04Marknadsundersökning/marknadsplan för äventyrsföretag (inaktivt)
2005-10-19Inkjettryckning i hög hastighet på newsprint, tidningspapper (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-09-15Högmossens Radioekologi - ett historiskt fotavtryck (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-09-05Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2005-09-05Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-06-02Marknadsundersökning om behovet av in-coming-agent för planering av resor i Norden (inaktivt)
2005-05-13Kulturhistoria för turister (JH 03) (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-04-20Mätmodeller för kostnadseffektivitet i systemutveckling (inaktivt)
2005-03-31Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2005-03-14Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-02-14Analys av företagens attityder till ett större engagemang kring lokal turistinformation i Hagfors. (inaktivt)
2005-02-07Handbok för webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ utställning i en historisk kvarn (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ levandegöra gammal bruksmiljö (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Allmänhetens kunskaper om och upplevelser av Västerås Konserthus - Marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-19Intern kommunikationsstrategi för Göteborg Postterminal (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-06-30Friskvård till 100 procent (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-22Utvärdering av ny arbetsform i projekt (inaktivt)
2004-06-09Hur kan man motivera till ett större engagemang bland sina medlemmar? (inaktivt)
2004-06-02Globalt licenshanteringssystem (inaktivt)
2004-06-02Java ¿ mobilapplikationsprojekt (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-04-30Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2004-04-13Arkitektonisk utformning av lokal och mark med många verksamheter (aw) (inaktivt)
2004-04-01Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2004-03-16Utveckling av Tibro Möbelmuseum (inaktivt)
2004-03-15Vision, Strategi och marknadsplan - Högbo Bruk (Sandviken) (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-06Kapillärelektroforetisk karaktärisering av polysaccarider med laserinducerad fluorescensdetektion (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2004-02-02Marknadsplan med mål och handlingsplaner (aw) (inaktivt)
2003-12-15Verksamhetsutveckling / utvärdering (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-11-12Initiering av VisionOrsa (inaktivt)
2003-11-12Marknadsföringsperspektiv för hur ett IT-företag kan utvecklas (inaktivt)
2003-11-12Dala Pronet & IT-företag, hur kan de samverkan i norra Dalaregionen? (inaktivt)
2003-11-12Undersökning av bredband i glesbygd (inaktivt)
2003-11-12IT Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-09-30Elektrisk ledning genom flamfronten (inaktivt)
2003-09-30Management för hotell och restaurang (inaktivt)
2003-06-27Miljöutredning (Hofors) (inaktivt)
2003-06-26Redovisning inom turismnäringen (inaktivt)
2003-03-21Beskriva det lokala kvalitetssystemet-daglig verksamhet proAros (inaktivt)
2003-03-11Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2003-03-03Analys och provning av svetsade provstavar (inaktivt)
2003-01-20Aktivitetens betydelse för äldre boende på servicehus (inaktivt)
2002-10-18Marknadsföringsprogram för oljebolag (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.