Sökning: "IT-stöd i sjukvården"

Hittade 26 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT-stöd i sjukvården.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-02-24Hur hanterar sjukvården allmänhetens krav på förbättringar? (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-08-21Analysera marknaden (JH 01) (inaktivt)
2009-08-21Förbättra reningsprocess (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-05-05Utveckling av en marknads-/affärsplan (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-10Var med och utveckla framtidens spel; Mindball, spelet som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-10-03Energieffektivisering inom sjukvården. (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2005-03-14Elektrisk nagelfil (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-10-20Vem gör vad i vården? (32) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.