Sökning: "Jobba inom"

Hittade 118 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Jobba inom.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-01Examensarbete: Tillämpa Lean accounting inom Saab Aeronautics (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-01Analys av systemsvagheter för att öka användandet av biomassa i Kina (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-06-15Kemikaliehantering på flygplats (inaktivt)
2011-05-17Vill du hjälpa oss med att ta reda på hur världens bästa industriella datakommunikation fungerar? (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-03-31MIljöriskanalys - tillverkande företag (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-18Att jobba inom industrin via bemanningsföretag (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-11-02Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik. Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-02Programmering av framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Utveckling av elektronik för mätutrustning i industriella applikationer. (inaktivt)
2010-11-02Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-10-07Från systemutveckling till färdigförpackad produkt -Exjobb på ett framgångsrikt svenskt företag inom industriell IT (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-31Rörelsealgoritmer för fordonssimulator (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Benchmarking av nyckelpunktsmetoder (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-05-05Examensarbete: Utveckling av magnetisk jordradar (New!) (inaktivt)
2010-03-18Studie av NoSQL-databaser (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-03-16Samarbete, dokumenthantering och sök i SharePoint Server 2010 (inaktivt)
2010-02-25Examensarbete: Utveckling av magnetisk jordradar (inaktivt)
2010-02-25Sökes: talang inom webbutveckling (inaktivt)
2010-01-07Framtagning av nya konstruktions-/produktionsritningar (inaktivt)
2009-12-14Utveckling av webb-crawler applikation till prisjämförelsesajt med möjlighet till anställning och delägarskap (inaktivt)
2009-12-04Utvecklingsprojekt inom Webb (inaktivt)
2009-11-23Praktisk tillämpning av fyrstegsprincipen i Vägverkets planering (inaktivt)
2009-07-07Eventmarknadsföring - Hur kan Aeroseum förbättra sitt marknadsföringsarbete? (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering/studie: Alternativ interaktion med biologisk data (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-02-19Marknadsplan, marknadsföring, försäljning i nystartat företag i upplevelseindustrin. (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning inför utveckling av nytt affärsområde (inaktivt)
2007-09-25Designing and Implementing a Federated Enterprise Search Solution (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-21MOSS Configuration Management (inaktivt)
2007-09-18Trappställning (inaktivt)
2007-09-11Användbarhet och online hjälp i SharePoint (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-08-20Accessible Web Applications for Internet, Extranet, and Intranet scenarios (inaktivt)
2007-08-16Utveckling av elektrisk sensor för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-07-09Utvärdering av sensorytor för en elektrisk chip-baserad biosensor (inaktivt)
2007-07-09Ny analysmetod för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-05-14IT Outsourcing Best Practices (inaktivt)
2007-05-04Robotsimulering och programmering av bågsvetsrobotar i nästa generations OLP-system (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-02-22Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-30Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (aw) (inaktivt)
2007-01-22Design av innovativa inredningsdetaljer: Eld inomhus! (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-19Marknadsundersökning/medieuppdrag för Orsa Lamellträ (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-10-31Användning av och gränssnitt till Elevskrivbordet (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2006-03-08Datorgrafik (inaktivt)
2006-01-02Datorgrafik (inaktivt)
2005-12-01Datorgrafik (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av Thermotech Scandinavia profilutveckling (inaktivt)
2005-01-31Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (aw) (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-27Arbetsmiljö,lagarbete,gruppsykologi (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-05-28Entreprenörskapsexjobb från SAAB- Marknadsanalys och affärsplan (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2003-10-21Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (inaktivt)
2003-04-11Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2002-10-31Öka teknisk effektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.