Sökning: "KOSTNAD"

Hittade 130 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet KOSTNAD.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-23Power booster för ankarspel (inaktivt)
2011-11-21Kvalitetssäkrad och standardiserad kabelövergång för ny kontaktdonsserie (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-11-02Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-03-15Analys av kostnadsavvikelser mellan budget och slutkostnad i entreprenadarbeten (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-08Jämförelse av olika behandlingsmetoder av trä (inaktivt)
2011-02-23Minska artiklar som slängs hos påbyggarna (inaktivt)
2011-01-27Alternativt uppvärmningssystem för fabriksbyggnad ca 6000m2. (inaktivt)
2011-01-26Etablering i Storbritanien - Marknadsplan (inaktivt)
2010-12-17Miljöledning och egenkontroll av flygplats (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-11-12Rancold på Facebook! (inaktivt)
2010-11-10Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2010-11-10Alternativ minsprängningsmetod (inaktivt)
2010-11-02PPM-systemet - framgångsmätning (inaktivt)
2010-10-22PU10-89 Förbättrad funktionalitet för detektering av misständning på gasmotorer (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2010-08-31Beräkning av vågenergi (inaktivt)
2010-08-16Framtagande av metod för kontinuerlig mätning av luft-luft-värmepumpars prestanda i fält. / Development of a method for continous mewasurement of air-air heat pumps performance in the field. (inaktivt)
2010-07-29Utforskande testning (inaktivt)
2010-07-29Metodutveckling inom utvecklingsprocessen för datalager (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-14Var med och utveckla en helt ny downhill mountainbike! (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-05-24Vågenergi beräkning (inaktivt)
2010-05-04Utveckling av anslutningar för mediarör på motorer (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-03-05Optimerad signal för omgivningstemperatur på tunga fordon (inaktivt)
2010-02-26Miljöpåverkan från olika behandlingsmetoder av trä (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2009-05-26Varför är en rondell en investering medan utbildning är en kostnad? (inaktivt)
2009-03-23Riskbaserad säkerhetsanalys av Gävle Energis AMR-system (inaktivt)
2008-07-09Utveckling av havre som bränsle (inaktivt)
2008-06-16Demokrati, jämställdhet och inflytande inom folkrörelsen Hyresgästföreningen (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-02-06Säljstöd för industriellt byggande i trä (inaktivt)
2008-01-18Helikoptersimulering (inaktivt)
2007-11-22Differentialkoncept för hjullastare (kr) (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning inför utveckling av nytt affärsområde (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-21Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-09-21Digital Komprimerad Video (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-19Vilken buss är det bästa miljövalet? (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-27Reglering av tidsfaktorn för vattenkraften på elbörsen – vinst för ekologin utan kostnad för ekonomin? (inaktivt)
2007-08-24Effektivisering av flöde i fabrik (kr) (inaktivt)
2007-07-02Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-05-22Bygglogistik (inaktivt)
2007-05-22Havre i förädlad form, utveckling av bindemedel. (inaktivt)
2007-04-16Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföring (Gävle) (inaktivt)
2007-03-14Kartläggning och utvärdering av insatsen kontaktperson (inaktivt)
2006-12-19CPT-sondering i torv (inaktivt)
2006-12-19Varför är en rondell en investering medan utbildning är en kostnad? (inaktivt)
2006-12-04Hyresgästföreningen och omvärlden; en studie i omvärldsanalys gällande Hyresgästföreningens renommé och påverkansmöjligheter i framtiden (inaktivt)
2006-12-04Förtroendevaldas uppdrag i Hyresgästföreningen; en studie om måluppfyllelse utifrån stadgar med fokus på organisationsstrukturer och organisationskultur (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av datorstöd för konstruktion och utvärdering av färdigfabricerade badrumsmoduler (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2006-09-18Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2006-08-16Ny flexibel fixturteknik på Volvo Cars Pilot Plant i Göteborg (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2006-02-28Undersökning av tåg som transportmedel i Europa (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-10Utveckling av närinfrarött spektroskopiskt system (inaktivt)
2005-06-10Riskanalys, marknadsundersökning för fastighetsbolag (inaktivt)
2005-04-18Marknadsundersökning för att utreda intresset inom Svenska Kyrkans enheter för ett centralt IT-stöd (inaktivt)
2005-04-08Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler (inaktivt)
2005-03-31Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30) (inaktivt)
2005-03-08Energibesparande åtgärder vid möbelfabrik (TH 01) (inaktivt)
2005-01-10Utredning av arbete vid Måleriverkstad (aw) (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2005-01-04Framtagning av standardiserad och optimerad spindelutdragare (inaktivt)
2004-11-04CPT-sondering i torv (inaktivt)
2004-11-01Varför är en rondell en investering medan utbildning är en kostnad? (inaktivt)
2004-10-22Bro eller färja till Vinön? Jämförelse av två olika lösningar (inaktivt)
2004-10-19Smalbandig multispektral avbildning med ett smalbandigt IR-filter (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-22Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-09-01Fotonekonomi och dynamik i multispektralt IR-system med tvåtonsmodulering (inaktivt)
2004-06-08Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2004-06-02Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler (inaktivt)
2004-05-25Smalbandig multispektral avbildning med ett smalbandigt IR-filter (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-17Kartering av vattenbalanser på SCA i LIlla Edet Bruk(40 min från Göteborg) (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2003-12-11Inställningar/Skydd/Bilstolar (inaktivt)
2003-12-11Lagerkostnader (inaktivt)
2003-12-03Bygger vi dyra bostäder? (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-05-07Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2003-04-15Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-02Life Cycle Assessment (LCA) på kemiföretag (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-01-20Energibalans i en RFP fusionsreaktor (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.